Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie przy szpitalnym oddziale ratunkowym w Krośnie ustawili specjalistyczny namiot.
Namiot został ustawiony na prośbę dyrekcji szpitala w Krośnie. Jest to namiot pneumatyczny, napełniany powietrzem, z możliwością ogrzewania.

Namiot przy szpitalu w Krośnie

Jak poinformowała Bożena Skrzypczyk z Sekcji Organizacji i Marketingu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w miejscu tym odbywa się weryfikacja pacjenta przed wprowadzeniem go na teren szpitala. Jest badana temperatura ciała oraz saturacja przy pomocy pulsoksymetru.

Namiot przy szpitalu w Krośnie

Przez namiot musi przejść każda osoba udająca się na SOR, w tym pacjenci udający się do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W tym przypadku wyjątkiem są pacjenci przewożeni przez zespoły ratownictwa medycznego.

Wejście główne do szpitala jest czynne, ale wszyscy wchodzący na teren szpitala, czyli pracownicy oraz pacjenci do poradni specjalistycznych oraz osoby do punktu krwiodawstwa, przy wejściu do szpitala maja obowiązkowo mierzoną temperaturę.