25 osób zasiądzie w Radzie Rozwoju Krosna. Będzie to zespół doradczy, konsultacyjny i opiniodawczy prezydenta Piotra Przytockiego. A Ty jakie masz pomysły dla Krosna?
Rada będzie uczestniczyła w podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu dla przyszłości miasta.

- Celem powołania Rady Rozwoju Krosna jest zwiększenie partycypacji społecznej w mieście. Będzie bezpośrednio uczestniczyła w procesach decyzyjnych, dotyczących kwestii najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju Krosna. Skład Rady uwzględnia szeroką reprezentację różnych środowisk, w tym przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji społecznych, posiadających kompetencje w dziedzinach istotnych dla rozwoju miasta. Co ważne, członków Rady zgłosili sami mieszkańcy - informuje prezydent Piotr Przytocki.

Otwarty nabór kandydatów prowadzono od 21 lutego do 6 marca 2020 r. Mogli ich zgłaszać mieszkańcy oraz wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem miasta. W wyniku naboru zostało zgłoszonych 25 osób.

- Ważnym aspektem utworzenia Rady Rozwoju Krosna jest zapewnienie szerokiej partycypacji społecznej przy tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego, Planu Rozwoju Instytucjonalnego i wypracowania wraz ze społecznością lokalną propozycji projektu, który miasto złoży w naborze o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 w ramach Programu "Rozwój Lokalny" - podkreśla dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta.

Projekt nosi nazwę "Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy=KROSNO", a jego głównymi celami są kompleksowa poprawa jakości życia oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców.

- Konsultacje w ramach Rady Rozwoju Krosna będą stanowiły jedną z form włączenia społeczności lokalnej w proces współdecydowania o mieście, który jest niezwykle istotny w pracach nad tym projektem. Rada Rozwoju Krosna będzie działała także po wypracowaniu projektu jako stałe ciało doradcze prezydenta w najważniejszych sprawach rozwojowych - dodaje Tomasz Soliński.

Rada Rozwoju Krosna

Jacek Buczyński (Krośnieńska Fundacja Rozwoju), Piotr Dymiński (Fundacja Pasjonauci), Paweł Fiejdasz (Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorczych), Stanisław Frej (Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku), Izabela Fularz (działaczka społeczna), Marcin Kaleniecki (przewodniczący Zarządu Osiedla Tysiąclecia, przedstawiciel Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP), Marek Kiełtyka (Starszy Cechu Rzemiosł Różnych), Renata Lipińska-Kościółko (prezes Aktywnego Klubu Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka), Aneta Kozak (radna Osiedla Tysiąclecia), Jarosław Kwella (Beniaminek PROFBUD Krosno), Jacek Makoś (Zarząd Powiatowy LOK w Krośnie), Robert Moskal (dyrektor finansowy BWI Poland Techologies Oddział Krosno), Przemysław Niepokój-Hepnar (Fotoklub RP, RCKP), Mateusz Nowak (Stowarzyszenie Mensa Polska), Łukasz Stachurski (Muzeum Rzemiosła w Krośnie), Joanna Śmietana (studentka Karpackiej Państwowej Wyższej Uczelni w Krośnie), Adrian Tabak (radny Dzielnicy Białobrzegi), Paweł Ungeheuer (Stowarzyszenie Portius), Dominik Urba (Unia Przedsiębiorczych, radny Osiedla Południe), Marta Urbanowicz-Matelowska (Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie), Ewa Węklar (Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku), Piotr Wietecha (przedsiębiorca, WIETPOL Aerospace), Rafa Woźniak (prezes Stowarzyszenia Idea Carpathia), Dawid Zabawa (przedsiębiorca, koordynator projektów innowacyjnych, P4P Consulting), Damian Ziemba (Grupa GraTy).

Udostępnij ten artykuł znajomym: