Starostwo Powiatowe w Krośnie zaprasza do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym "Powiat Krośnieński w obiektywie". Sprawdź, czy możesz wziąć w nim udział.
Konkurs fotograficzny pod nazwą "Powiat Krośnieński w obiektywie" organizowany jest w ramach dziewiątej odsłony akcji Narodowe Czytanie 2020. Jego celem jest między innymi propagowanie i promocja atrakcyjnych miejsc Powiatu Krośnieńskiego, poprzez ukazanie go w sposób ciekawy i oryginalny; rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii, a także promowanie Powiatu Krośnieńskiego i promocja twórczej aktywności mieszkańców.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego, czyli mieszkający w gminach: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszówka.
Będzie on rozstrzygany w czterech kategoriach wiekowych:
- I - uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych;
- II - uczniowie kl. VII-VIII szkół podstawowych;
- III - uczniowie szkół ponadpodstawowych;
- IV - dorośli.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie fotografii i przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mailowy organizatora: promocja@powiat.krosno.pl z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY "Powiat Krośnieński w obiektywie" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2020 roku.

Zgodnie z regulaminem, fotografie mają być wykonane na terenie Powiatu Krośnieńskiego, promować i prezentować walory przyrodnicze, krajobrazowe lub turystyczne powiatu. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 DPI.
Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży, polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików. Organizator zastrzega sobie także prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników zostanie opublikowane 28 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej www.powiat.krosno.pl.
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 4 września 2020 r., przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie podczas dziewiątej odsłony akcji Narodowe Czytanie 2020.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.powiat.krosno.pl.