19 listopada 2014 r. w Czytelni Główniej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie odbył się wykład Adama Krzanowskiego Tadeusz Sarapuk (1931-1994) - krośnieński pasjonat sportu, trener i nauczyciel.
Gośćmi honorowymi spotkania były: Maria Sarapuk (żona T. Sarapuka) oraz Krystyna Martowska (córka T. Sarapuka). Obecni byli również: Piotr Grudysz, Radny Rady Miasta Krosna, Antoni Dębiec, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie, Łukasz Szmyd, Dyrektor Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Licznie przybyli też sportowcy, wychowankowie i najbliżsi współpracownicy Tadeusza Sarapuka.

W czasie wykładu Adam Krzanowski, krośnieński regionalista, pedagog i nauczyciel akademicki, przedstawił sylwetkę oraz dokonania sportowe Tadeusza Sarapuka.

Tadeusz Sarapuk urodził się w 8 listopada 1931 roku w Bóbrce (województwo lwowskie). Na skutek działań wojennych w 1944 roku musiał opuścić rodzinne strony. Wraz z rodzicami i braćmi wyjechał najpierw do Bochni, a w 1945 roku na Śląsk, do Olesna.

wykład Adama Krzanowskiego Tadeusz Sarapuk

Edukację na poziomie podstawowym (powszechnym) rozpoczął w Bóbrce, kontynuował ją w Oleśnie, tam też ukończył liceum ogólnokształcące. W 1951 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Po ich ukończeniu otrzymał uprawnienia dyplomowanego nauczyciela wychowania fizycznego. Przez pewien czas pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Koźlu.

Do Krosna przyjechał w 1956 roku. Uczył w krośnieńskich szkołach, m.in. w Technikum i Zasadniczej Szkole Górnictwa Naftowego. Prowadził też zajęcia z metodyki i praktyki rekreacji w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.

Tadeusz Sarapuk był nie tylko nauczycielem wychowania fizycznego. Był też działaczem sportowym, trenerem i sędzią. Był wielkim entuzjastą sportu, uczestniczył w zawodach sportowych, w 1957 roku ustanowił rekord województwa rzeszowskiego w biegu na 200 m przez płotki.

Po przybyciu do Krosna rozpropagował lekkoatletykę wśród uczniów krośnieńskich szkół oraz starszych zawodników.

wykład Adama Krzanowskiego Tadeusz Sarapuk

Tadeusz Sarapuk, jako nauczyciel wychowania fizycznego i czynny sportowiec lekkiej atletyki, trwale zapisał się w historii krośnieńskiego sportu. Jego zapał i nigdy niesłabnąca energia doprowadziły w krótkim czasie do powstania w Krośnie mocnego zespołu lekkiej atletyki - mówił w czasie swojego wystąpienia Adam Krzanowski.

Stworzony przez Tadeusza Sarapuka zespół miał wielu zawodników, którzy odnosili sukcesy sportowe w różnych konkurencjach lekkoatletycznych.

W 1976 roku Tadeusz Sarapuk objął funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. Obiekty krośnieńskiego MOSiR-u były zniszczone (zdewastowana płyta boiska sportowego, zarośnięte trawą bieżnia i skocznia itp.). Jednak Tadeusz Sarapuk nie poddał się. Dzięki pomocy ze strony dyrektorów krośnieńskich zakładów pracy, odnowił i rozbudował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie. Powstały m.in. korty tenisowe, otwarte też zostało sztuczne lodowisko. W Czarnorzekach k. Krosna zbudowano wyciąg narciarski ze strzelnicą sportową.

Tadeusz Sarapuk zmarł 22 listopada 1994 r., pochowany został na krośnieńskim cmentarzu.

Podczas spotkania w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej, Tadeusza Sarapuka ciepło i serdecznie wspominali jego przyjaciele, znajomi, wychowankowie i współpracownicy. W ich pamięci Tadeusz Sarapuk na zawsze pozostanie jako niezwykły człowiek, charyzmatyczny trener i nauczyciel, zasłużony działacz społeczno-kulturalny i wspaniały, utalentowany sportowiec.

wykład Adama Krzanowskiego Tadeusz Sarapuk

Spotkanie poświęcone pamięci Tadeusza Sarapuka zorganizowane zostało przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.