XXV Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych "MINI- ART" odbył się 15 listopada.
15 listopada 2017 r bogatym życiem artystycznym tętnił Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym, a to za sprawą zespołów muzycznych, teatralnych i tanecznych, które wzięły udział w XXV Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych „MINI- ART”
Na scenie prezentowało się 270 uczestników w dwóch kat. wiekowych 7- 14 lat, oraz powyżej 14 lat i trzech kategoriach artystycznych, którzy mieli możliwość wzajemnej konfrontacji, oraz wymiany doświadczeń. Ważną kwestią była również popularyzacja różnych form życia scenicznego, oraz integracja środowiska twórców - amatorów.

Mini-Art Miejsce Piastowe

Przegląd ten miał charakter konkursu, w związku z tym wszystkie prezentacje były oceniane przez Radę Artystyczną, która w składzie:
- przew. Janusz Węgrzyn
- członkowie: Małgorzata Machnik, Andrzej Trusz

Po wysłuchaniu i obejrzeniu:

2 grup muzycznych postanowiła przyznać:
- nagrodę główną w kat.pow.14 l dla zespołu SONG z SP w Krościenku Wyżnym
- wyróżnienie w kat.pow.14 lat dla zespołu ORFF BAND z SP Lubatowa

Mini-Art Miejsce Piastowe

4 zespołów teatralnych
- nagrodę główną w kat.pow.14 l dla Szkolnego Teatru Lalki i Aktora z SP w Turzym Polu
- wyróżnienie w kat.7-14 lat dla grupy teatralnej Girl Squad z SP Lubatowa
- wyróżnienie w kat.pow.7-14 l dla grupy teatralnej Bambotela z SP Wrocanka

12 zespołów tanecznych
- nagroda główna w kat.7-14 l dla zespołu Flamenco z SDK Sanok
- nagroda główna w kat.7-14 l dla zespołu Vivid IV z OSP Jaćmierz
- wyróżnienie w kat. 7-14 l dla zespołu Bambotela Dance z SP Wrocanka
- wyróżnienie w kat. 7-14 l dla zespołu Gagatki z ODK Sanok
- wyróżnienie w kat. 7-14 l dla zespołu Impuls (juniorki) z GOK Sanok

- nagroda główna w kat.pow.14 l dla zespołu Kleks I z RCKP Krosno

- wyróżnienie dla zespołu Black Stars z GOK Miejsce Piastowe -najlepszego zespołu z terenu gminy Miejsce Piastowe

Mini-Art Miejsce Piastowe

Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczał dyrektor GOK Janusz Węgrzyn.

Podczas imprezy nie zabrakło dobrej zabawy, radości, oraz aplauzu ze strony publiczności a ty samym śmiało można powiedzieć, że cel konkursu został osiągnięty.

Udostępnij ten artykuł znajomym: