W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie odbył się wieczór autorski pani Agaty Zahuty, promującej swą pierwszą książkę.
Dnia 24 listopada w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie odbył się wieczór autorski pani Agaty Zahuty, promującej swą pierwszą książkę pt. "Frysztak i okolice : podróż ze starą fotografią". Sylwetkę autorki przybliżyła obecnej na spotkaniu publiczności pani Romualda Wojnar – kierownik wydziału gromadzenia PBW w Krośnie.

Agata Zahuta

Pani Agata Zahuta urodziła się we Frysztaku, ukończyła I LO im. Kr. St. Leszczyńskiego w Jaśle oraz Medyczne Studium Zawodowe (kierunek położnictwo). Od 2010 r. pracuje jako grafik komputerowy w wydawnictwie "Ruthenus". Jej pasją jest stara fotografia związana z Frysztakiem i jego najbliższą okolicą.

W prezentacji multimedialnej przedstawiła bogaty zbiór fotografii zawartych w książce, które przedstawiają minione dzieje Frysztaka, jego bogatą historię, związaną też z tragicznymi losami ludności żydowskiej, stanowiącej znaczny odsetek ludności międzywojennego Frysztaka. Prawie z każdym zdjęciem jest związana interesująca historia, którą autorka szczegółowo przedstawiała, dotycząca pojawienia się fotografii w jej zbiorze oraz historyczna anegdota opowiadająca o tym, co fotografia przedstawia. Świat zatrzymany na starej fotografii odszedł już do przeszłości, o czym z sentymentem opowiadała autorka, przestawiająca szczegóły znane z przekazów rodzinnych, dotyczące osób najbliższych, cieszących się estymą w lokalnej społeczności.

Agata Zahuta

Pojawiły się też w prelekcji wątki dotyczące m. in. II wojny światowej, związane ze słynnymi umocnieniami w Stępinie. Po zakończeniu bardzo interesującego spotkania można było nabyć książkę pani Agaty Zahuty. Autorka przyznała, że przygotowuje już jej ciąg dalszy, bo dysponuje jeszcze znaczną ilością fotografii i materiałów dokumentacyjnych, których nie zdołała pomieścić w niniejszej pozycji.

Udostępnij ten artykuł znajomym: