W tym roku dukielskie liceum obchodzi 70 lat istnienia. Duży wpływ wywarł na nas w czasach licealnych dr Edward Klein, jeden z wielu nauczycieli, którego sylwetkę warto przypomnieć- piszą autorzy we wstępie nowej publikacji Stanisław Kalita i Zdzisław Zaniewicz.
Dla obecnej młodzieży jest to przybliżenie nietuzinkowego nauczyciela z dużymi osiągnięciami dydaktycznymi. Dla starszych absolwentów będzie to przypomnienie lat szkolnych. Uważamy, że człowiek ten zasłużył sobie na przywołanie gdyż pozostawił po sobie rzeszę wykształconych absolwentów, ale także mnóstwo wartościowych artykułów, często o charakterze naukowym. Tym bardziej, że w przyszłym roku przypada 25 rocznica jego śmierci.

Profesor pisał do różnych gazet oraz periodyków pedagogicznych i kulturalnych. Była to działalność mniej znana, choć przez wielu doceniana, głównie w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. Na artykuły w Głosie nauczycielskim czekali nauczyciele z całej Polski. Zawarte w nich przemyślenia i wnioski dotyczyły zdecydowanej większości ludzi uprawiających zawód nauczycielski i były często głosem kierowanym w stronę ludzi zarządzających oświatą i za nią odpowiedzialnych.

W książce można znaleźć wiele informacji dotyczących oświaty na terenie Dukli na przestrzeni wielu lat a nawet wieków z uwypukleniem historii liceum. Można zapoznać się z dorobkiem dydaktycznym i publicystycznym p. Kleina. W książce czytelnik znajdzie niemalże pełną bibliografię tekstów z różnych periodyków z uwzględnieniem roku powstania. W publikacji można znaleźć cenne materiały źródłowe oraz ciekawe archiwalne zdjęcia.

Wstęp do książki napisał prof. dr. hab. Grzegorz Piwnicki z Uniwersytetu Gdańskiego, wybitny humanista oraz znawca polskiej kultury politycznej w przeszłości i obecnie. Książka jest do nabycia w dukielskiej księgarni. Edward Klein, 2.IV. 1932-1.I. 1994. Po ukończeniu gimnazjum w Krośnie studiował filologię polską na KUL-u, gdzie uzyskał magisterium. Przepracował w dukielskim liceum niemalże 34 lata jako nauczyciel języka polskiego. Poza pracą dydaktyczną dał się poznać jako publicysta Polityki, Głosu Nauczycielskiego, Życia Literackiego, Podkarpacia.

Był nauczycielem metodykiem, wykładowcą na kursach dla nauczycieli z zakresu filmoznawstwa. Przez kilka lat prowadził zajęcia z wiedzy o filmie w Studium Kulturalno-Oświatowym w Krośnie. Wielokrotnie za swoją działalność nagradzany przez władze państwowe i oświatowe. Szczegóły tej niezwykłej postaci poznacie Państwo w książce.