W niedzielę 5 sierpnia w gorących promieniach popołudniowego słońca, 15 zespołów folklorystycznych wzięło udział w I Festiwalu Pieśni przy Zagrodzie.
To spotkanie nie było przypadkowe, bo w tym dniu Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi organizowało pierwszą imprezę z grantu pozyskanego w konkursie na promocję obszaru objętego LSR - dziedzictwo LGD Kraina Nafty.

Barwne, kolorowe, pełne ludowego śpiewu widowisko przyciągnęło uczestników z terenu całego powiatu krośnieńskiego. Nie zabrakło zagranicznych gości i przybywających do zagrody turystów. Odwiedzili nas też mieszkańcy z zaprzyjaźnionego Osikowa na Słowacji. W muzycznej pamięci na pewno zapadł wszystkim liczny, bo aż 34 osobowy zespół Dzwon z Drohobycza na Ukrainie. Ubrani w kolorowe narodowe wyszywanki, wyróżniali się niepowtarzalną prezentacją, jak również pięknym wielogłosowym śpiewem. Przy tradycyjnym jadle wszyscy bawiliśmy się znakomicie, do momentu, aż naszą rozśpiewaną imprezę zakłóciła gwałtowna burza.

Postaramy się kontynuować taki festiwal w przyszłości. Fajną zabawę wszystkich uczestników wydarzenia niech zobrazują załączone zdjęcia. Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji tego dużego przedsięwzięcia: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miejscu Piastowym, Kołu Gospodyń Wiejskich w Rogach, Ochotniczej Straży Pożarnej z Rogów, oraz wszystkim członkom stowarzyszenia. W sposób szczególny dziękujemy zespołom za piękne prezentacje, za udział w festiwalu i za wspólny ratunek w czasie deszczowej nawałnicy.

Udostępnij ten artykuł znajomym: