Spotkanie z Jędrzejem Majka zatytułowane "Śladami bohaterów Trylogii" w Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
Jak niebanalnie zwiedzać świat? Jak łączyć turystykę z literaturą, a historię z poznawaniem ciekawych miejsc? – odpowiedzi na te pytania w niezwykle inspirujący sposób udziela Jędrzej Majka, dla którego podróżowanie to pasja i sposób na życie.
J. Majka na spotkaniu w dniu 9 października w Czytelni Gł. Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, zatytułowanym „Śladami bohaterów Trylogii”, zabrał młodzież trzech krośnieńskich szkół – I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 – na niezwykłą wyprawę na Kresy, śladami bohaterów sienkiewiczowskich powieści historycznych.

biblioteka Krosno

Zaczynając od kuchni kresowej i charakterystycznych dla tamtych terenów potraw, podróżnik wyjaśnił czym są Kresy w ujęciu historycznym i jaki obszar za naszą wschodnią granicą obejmują te tereny, a następnie za pośrednictwem zdjęć i barwnych opowieści przeniósł słuchaczy do miejsc, gdzie rozgrywa się akcja „Trylogii”. I tak uczestnicy spotkania zobaczyli ukraińskie Dzikie Pola z „Ogniem i Mieczem”, a także Dniepr z charakterystycznymi dla tamtego okresu porohami. Rozłogi, Bar, Lwów i Beresteczko – to kolejne miejscowości, które pojawiły się na trasie „odkrywanych” przez Jędrzeja Majkę miejsc i wydarzeń opisanych w „Ogniem i mieczem”.

Idąc śladami bohaterów „Potopu” podróżnik wspomniał m.in. o trudnościach ze znalezieniem posiadłości Billewiczów, bo jak się okazało to popularna nazwa na Litwie. Przywołał również wieś Upita, gdzie w kościele ksiądz podczas kazania odczytał list króla Jana Kazimierza rehabilitujący Kmicica. Podczas prezentacji nie zabrakło również monumentalnej katedry lwowskiej, w której Jan Kazimierz złożył słynne śluby zawierzając losy Polski Matce Boskiej.
Natomiast wspominając o wydarzeniach opisanych w trzeciej części „Trylogii” J. Majka przedstawił m.in. twierdzę w Kamieńcu Podolskim, a także pomnik Jerzego Wołodyjowskiego – polskiego szlachcica, który w sierpniu 1672 roku dowodził obroną zamku przed Turkami. To na nim Henryk Sienkiewicz wzorował postać Michała Wołodyjowskiego.

biblioteka Krosno

Jędrzej Majka odwiedził ponad 60 krajów i wydał kilkanaście książek opisujących najodleglejsze zakątki świata. Jest autorem książek podróżniczych, albumów fotograficznych i przewodników – m.in. po Lwowie i Wilnie. Na koniec spotkania zachęcał do podróżowania prezentując jedną ze swoich książek pt. „Przypadki podróżne”, w której opisuje podróże z lata 2012-2016, pokazując świat daleki od tego jaki znamy z katalogów biur podróży. Przedstawił m.in. Madagaskar, Chiny i kobiety z plemienia Yao o najdłuższych włosach na świecie, Jerozolimę i Dubaj. Jak mówi, w tych wyprawach najważniejsi są zawsze spotykani ludzi.

Spotkanie z Jędrzejem Majką odbyło się w ramach projektu „Łączy nas książka!”, zrealizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu „Partnerstwo dla Książki”.