Spotkanie literackie z prof. Piotrem Fastem w PWSZ w Krośnie.

Spotkanie z prof. Piotrem Fastem "Borys Akunin – dzieło i jego przekłady", odbędzie się 17 października o godz. 10.00 w Bibliotece przy Rynku 1. Spotkanie jest realizowane w ramach cyklu "Śladami Pika Mirandoli – Spotkania literacie".

Piotr Fast – profesor zwyczajny, historyk literatury rosyjskiej, przekładoznawca, tłumacz. Autor kilkunastu książek z zakresu historii literatury rosyjskiej, współautor podręcznika akademickiego Historia literatury rosyjskiej XX wieku, redaktor kilkudziesięciu prac zbiorowych. Opublikował ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji, tłumaczeń tekstów naukowych oraz przekładów prozy i poezji rosyjskiej, m.in. Josifa Brodskiego, Jewgienija Riejna, Nikołaja Rubcowa, Jurija Drużnikowa, Ilji Erenburga, Aleksandra Woronskiego, Grigorija Danilewskiego.

Publikacje: Na linie. Wiersze, „Mistrz i Małgorzata” Bułhakowa. Pisarz, epoka, powieść, Od odwilży do pieriestrojki, Spotkania z Brodskim, Studia i szkice o najnowszej literaturze rosyjskiej, Spotkania z Brodskim, Rozumem Rosji nie ogarniesz... Szkice o książkach, Translatologiczne wyprawy i przechadzki.