W niedzielę 14 października w domu ludowym odbyła się kolejna impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez organizowanych przez GOK w Miejscu Piastowym oraz KGW w Zalesiu - Biesiada Zaleska.
Spotkanie to adresowane jest przede wszystkim do pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Miejsce Piastowe, za ich trud, poświęcenie na rzecz działalności GOKu w Miejscu Piastowym oraz innych podmiotów z terenu Gminy Miejsce Piastowe. Tego dnia swój XX Jubileusz działalności artystycznej obchodziła również kapela ludowa Piasty.

Biesiada Zaleska

Wszystkich zaproszonych gości, zespoły artystyczne powitali dyrektor GOK Janusz Węgrzyn oraz przewodnicząca KGW w Zalesiu Elżbieta Kilar. Miłym akcentem było wręczenie kwiatów nauczycielom którzy uczestniczyli w spotkaniu, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jubilatom - kapeli ludowej Piasty na ręce byłego kierownika Mariana Lawery i obecnego Pawła Cisowskiego , życzenia - długich lat dalszej działalności na scenach w kraju i zagranicą, długich lat w zdrowiu, oraz gratulacje i podziękowanie za kultywowanie folkloru, promocję Gminy Miejsce Piastowe złożył wójt Gminy Marek Klara, oraz Dyrektor GOK Janusz Węgrzyn. W części artystycznej wystąpiły zespół śpiewacze "Zalaski", "Wrocanianki"„Jubilaci - kapela ludowa „Piasty” oraz kapela „Tarnowcoki” z Tarnowca.

Biesiada Zaleska

Początek kapeli to październik 1997 roku, kiedy zrodził się pomysł powołania kolejnego zespołu artystycznego - kapeli ludowej, która przygrywałaby istniejącemu zespołowi tanecznemu Małe Piasty. I tak, wraz z ówczesnym choreografem Małych Piastów, Grzesiem Mermonem, podjęliśmy się utworzenia kapeli. Jako pierwszych do naszego pomysłu udało się przekonać państwa Lawerów: Albinę i Mariana, jako kolejny do kapeli dołączył Bogdan Jakieła. Ze Stanisławem Szajną, cymbalistą, nie było większych problemów – od razu zgodził się przystąpić do kapeli. Marian Lawera tymczasem dotarł do Zbigniewa Mięsowicza i Stanisława Stawarza, który miał dodatkowy walor w postaci całkiem niezłego wokalu. Po dziesięciu latach współpracy, w roku 2007, kapelę opuścił Grzegorz Mermon, na jego miejsce został przyjęty Bogusław Szczurek.
Na przestrzeni 20 lat swojej działalności kapela Piasty występowała ponad 900 razy, upowszechniając muzykę ludową Podkarpacia na terenie kraju, a także poza jego granicami. Piasty są laureatem wielu nagród i wyróżnień, mają w swoim dorobku dwie płyty, a także nagrania dla Polskiego Radia i TVP. Kapela wydała również dwie płyty cd.
Kapela otrzymała Nagrodę Starosty Krośnieńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a indywidualnie Nagrody Starosty otrzymali członkowie kapeli: Albina Lawera, Zbigniew Mięsowicz, Marian Lawera. Ze względu na zasługi w upowszechnianiu i popularyzacji autentycznej kultury ludowej oraz gromadzeniu i archiwizowaniu starych, autentycznych przyśpiewek i piosenek kapela otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten honorowy medal posiadają również Marian Lawera i Zbigniew Mięsowicz.

Udostępnij ten artykuł znajomym: