Krośnieńska Biblioteka Publiczna rozpoczyna realizację dwóch projektów, które uzyskały w tym roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Wnioski KBP otrzymały wysoką ocenę komisji konkursowej i otrzymały dofinansowanie w wysokości blisko 37 tys. zł
Zadanie pn. "A to książki właśnie!" obejmie wieloaspektowe działania promujące literaturę i bibliotekę, pokazujące książkę jako istotny element uczestnictwa w kulturze. Poszczególne działania skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych mają zachęcać do korzystania z zasobów i usług biblioteki oraz inspirować do czytania.

Różne formy książki dla dzieci zaprezentują na spotkaniach-warsztatach twórcy: Zuzanna Orlińska, Daniel de Latour, Jakub Skworz, Beata Ostrowicka, Katarzyna Wasilkowska, Marcin Kozioł, Marianna Oklejak, Jolanta Richter-Magnuszewska. Młodzież weźmie udział w warsztatach tworzenia blogo-vlogów literackich oraz konkursie na recenzję powieści współczesnej. Książki biograficzne zaprezentują Jarosław Mikołajewski i Monika Piątkowska, świat okiem reportera Tomasz Michniewicz i Witold Szabłowski, a różne nurty w prozie przedstawią Jakub Małecki i Tomasz Sekielski. Wszystkie działania mają zachęcać do czytania i sięgania po książki.

Zadanie pn. "Biblioteka inspiruje!" ma na celu podnoszenie kompetencji bibliotekarzy, a w efekcie rozszerzenie oferty bibliotek i promocję czytania. Jego realizacja obejmie cykl szkoleń skierowanych do pracowników bibliotek, rozwijających ich umiejętności. Szkolenia/warsztaty obejmą takie tematy jak: budowanie atrakcyjnej oferty dla młodych czyli pokolenie "Z" w bibliotece; gra miejska jako narzędzie edukacji i promocji literatury; czytniki i e-booki sposobem na nowych użytkowników; biblioterapia w pracy z czytelnikiem, a także warsztaty nt. wykorzystania nowości technologicznych w pracy z dziećmi na przykładzie lwowskiej biblioteki.

Poprzez realizację tego typu zadań chcemy zwiększać obecność biblioteki i jej oddziaływanie w sferze kultury lokalnej, budując pozytywny wizerunek i pozycję instytucji, przyciągając równocześnie nowych odbiorców oferowanych usług.
Informacje o szczegółach i terminach realizacji poszczególnych wydarzeń będzie można znaleźć na stronie internetowej biblioteki - www.kbp.krosno.pl oraz profilu KBP na Facebooku.

Oceń artykuł