Via Carpatia na południu Podkarpacia staje się faktem. Ogłoszono o przetargi na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19: Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla.
Ogłoszenie przetargów na realizację dwóch odcinków szlaku Via Carpatia (drogi ekspresowej S 19) było tematem wideokonferencji z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera, która odbyła się 23 grudnia.
Ogłoszenie dotyczy zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Dukla z podziałem na dwie części:
- zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S 19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) o długości 10,3 km,
- zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S 19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) o długości 10,1 km.

Kulczowe znaczenie S 19

Wiceminister Michał Weber zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie drogi Via Carpatia jeśli chodzi o sprawne i spójne komunikowanie mieszkańców naszego regionu z innymi regionami nie tylko Polski, ale i całej Europy.

- Przypomnę, że wielkim orędownikiem budowy szlaku Via Carpatia był śp. prezydent Lech Kaczyński. Dzięki tej drodze wszyscy, którzy będą chcieli korzystać przykładowo z walorów Bieszczad, będą mogli dojechać szybciej, bezpieczniej, wygodniej i bardziej komfortowo. Via Carpatia to również droga, która ma kluczowe znaczenie jeśli idzie o podniesienie potencjału gospodarczego województwa podkarpackiego, szczególnie terenów południowych, jak przykładowo powiat brzozowski czy krośnieński, a także sanocki. Jest to droga życia, droga do rozwoju- stwierdził Rafał Weber.

Bomba inwestycyjna

- Droga, która powstanie jest bombą inwestycyjną, to coś, co zmieni oblicze województwa podkarpackiego, polski wschodniej i Europy- dodał w trakcie wideokonferencji europoseł Bogdan Rzońca.

Wizualizacja odcinka S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe:


Z kolei poseł Adam Śnieżek powiedział, że ma nadzieję, iż we wszystkich gminach lezących wzdłuż przyszłej S 19 zacznie się boom inwestycyjny, będą powstawały nowe biznesy, nowe miejsca pracy.
Natomiast zdaniem posła Piotra Uruskiego, S 19 stworzy nowe, zupełnie inne perspektywy rozwojowe dla południowej części Podkarpacia.

- Niech Via Carpatia powstanie, a później kolejne drogi, które nas z nią połączą- stwierdził poseł Piotr Uruski.

Andrzej Bytnar, burmistrz Dukli powiedział, iż wszyscy się cieszą, że rusza kolejny krok do przodu został poczyniony.

- Z niecierpliwością czekamy, żeby droga ta powstała. Trochę jesteśmy przerażeni uciążliwościami, jakie nas czekają w związku z budową, ale musimy trochę pocierpieć, żeby było zdecydowanie lepiej- powiedział burmistrz Andrzej Bytnar.

Zwrócił też uwagę, by nie zapomnieć o włączeniu drogi wojewódzkiej 993 Dukla - Gorlice do S19.

Wizualizacja odcinka S19 Miejsce Piastowe - Dukla:


Tomasz Żuchowski p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad poinformował, że w tym roku podpisano już trzy umowy na drogę ekspresową S19, w przyszłym roku kolejne. - Dzisiejsze przetargi na realizację odcinków Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla to 12 i 13 przetarg na S 19 ogłoszony w tym roku. Liczymy na profesjonalnie i rzetelnie przygotowane oferty, które pozwolą nam wybrać wykonawców dających rękojmię sprawnej i terminowej realizacji wszystkich odcinków trasy Via Carpatia - powiedział Tomasz Żuchowski

Iskrzynia - Miejsce Piastowe

Odcinek Iskrzynia - Miejsce Piastowe będzie miał długość 10,3 km, przekrój dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Powstaną dwa węzły drogowe (Iskrzynia i Miejsce Piastowe), Obwód Utrzymania Drogowego (OUD) Miejsce Piastowe, obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (dwie estakady, pięć wiaduktów drogowych, 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej, przejście nad drogą S19 dla zwierząt średnich, przejście pod obiektem inżynierskim dla średnich zwierząt, przejście pod obiektem inżynierskim dla małych zwierząt), urządzenia BRD oraz urządzenia ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.

Miejsce Piastowe - Dukla

Z kolei odcinek Miejsce Piastowe - Dukla będzie miał długość 10,09 km, przekrój dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Powstanie węzeł drogowy Dukla, Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Równe kat. I (po obu stronach drogi), obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (trzy estakady, pięć wiaduktów, sześć mostów, przejście górne dla dużych zwierząt, dwa przejścia dolne dla średnich zwierząt, przejście dolne dla małych zwierząt, dwa przepusty). Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.

Ogłoszenie ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat zakresu zamówienia, a także warunków i kryteriów udziału w przetargu.

Skomplikowany odcinek

Południowa część Via Carpatia od Babicy do granicy państwa w Barwinku będzie miała długość prawie 75 km. Na chwilę obecną na odcinkach: Babica - Jawornik i Jawornik - Domaradz o długości 23,5 km, Domaradz - Iskrzynia (12,1 km) oraz Dukla - Barwinek (18,3 km) trwa opracowywanie Koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym.

budowa via carpatia

Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie tłumaczy, że w związku z tym, iż południowe odcinki drogi ekspresowej S 19 będą przebiegać przez teren różnorodny i skomplikowany pod względem geologicznym, na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonuje się liczne rozpoznania geologiczne podłoża. W tak różnorodnym i skomplikowanym pod względem geologicznym terenie przeprowadzenie badań jest dużym wyzwaniem.

- Dla odcinków Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla, w zakresie rozpoznania geologicznego podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy), a na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny warunków geologiczno-inżynierskich pod kątem stopnia jej skomplikowania (złożoności). Dla zobrazowania przeprowadzonego rozpoznania podłoża warto podać, że tylko na odcinku Iskrzynia – Miejsce Piastowe wykonano 1261 wierceń o łącznej długości wierceń: 9432,4 m i głębokość wierceń od 2,3 do 25,0 m- poinformowała Joanna Rarus.