Ponad 50 mln zł trafi do podkarpackich samorządów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Które gminy z powiatu krośnieńskiego złożyły wnioski i na jakie trasy otrzymały dofinansowanie?

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała, że Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych został stworzony jako rządowy instrument wsparcia dla organizowania transportu publicznego dla tych kursów, które są oczekiwane społecznie ale nieopłacalne ekonomicznie.

Na Podkarpaciu w ramach przeprowadzonego naboru wnioski złożyło 45 organizatorów. Natomiast po dokonaniu oceny złożonych wniosków, dofinansowanie otrzymało 40 organizatorów. Na cały 2021 r. na dofinasowanie przewozów autobusowych dla Województwa Podkarpackiego przeznaczono 50 389 184,96 zł. Maksymalna kwota dopłaty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wynosi 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, przy wkładzie własnym organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. ceny usługi.


Wnioski o objęcie dopłatą mogą składać organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem związku metropolitalnego i ministra właściwego do spraw transportu, tj. gminy, związków międzygminne, powiaty, związki powiatów, związki powiatowo-gminne, województwo.


Agnieszka Skała z Biura Wojewody Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowała, że z powiatu krośnieńskiego wnioski o dofinansowanie złożyły cztery gminy.


Gmina Dukla

Dopłata 56 581,20 zł na linie komunikacyjne:

  • Dukla – Olchowiec – Dukla
  • Dukla – Pałacówka – Łęki Dukielskie – Dukla


Gmina Korczyna

Dopłata 142 430,40 zł na linię komunikacyjną:

  • Korczyna – Kombornia – Wola Komborska – Burkot – Korczyna


Gmina Miejsce Piastowe

Dopłata 86 868 zł na linię komunikacyjną:

  • Głowienka – Zalesie


Gmina Wojaszówka

Dopłaty 120 960,00 zł na linię komunikacyjną:

  • Rzepnik – Odrzykoń