Na kaplicy św. Rozalii we Wrocance odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą ks. bp. Janowi Chrapkowi.
Ks. bp. Jan Chrapek urodził się 18 lipca 1948 w Józefinie (obecnie Skolankowska Wola). Maturę zdał w 1967 w Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie, święcenia kapłańskie przyjął w 1975 r. w Miejscu Piastowym z rąk bp. Ignacego Tokarczuka. Był przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, w latach 1986-1992 przełożonym generalnym zgromadzenia michalitów, w latach 1992-1994 biskupem pomocniczym drohiczyńskim, w latach 1994-1999 biskupem pomocniczym toruńskim, w latach 1999-2001 biskupem diecezjalnym radomskim. Zginął 18 października 2001 roku w wypadku samochodowym w Starych Sieklukach.

Klaplica św. Rozalii we Wrocance

W poniedziałek 18 października przy kaplicy św. Rozalii we Wrocance odprawiona został uroczysta msza święta w intencji ks. bp. Jana Chrapka. Nabożeństwu przewodniczył Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk CSMA, a koncelebransami byli przełożony Domu Macierzystego Michalitów w Miejscu Piastowym ks. Krzysztof Poświata CSMA i proboszcz parafii Wrocanka ks. Jan Nigborowicz.

Uczestnicy mszy świętej we Wrocance

Po nabożeństwie wójt gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik wraz z siostrą księdza biskupa Jana Chrapka s. Barbarą Chrapek odsłoniły tablicę pamiątkową ku czci biskupa umieszczoną na ścianie kaplicy, która wcześniej została odnowiona staraniem lokalnego przedsiębiorcy. Tablicę ufundowała wójt gminy oraz mieszkańcy Wrocanki.

Program artystyczny w Szkole Podstawowej we Wrocance

Uroczystym zwieńczeniem wydarzenia był występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance. Uczniowie w sali gimnastycznej zaprezentowali przedstawienia przybliżające osobę św. Jana Pawła II, ks. biskupa Jana Chrapka oraz św. Rozalii.