Blisko 5 mln złotych kosztować będą inwestycje drogowe na terenie czterech gmin powiatu krośnieńskiego.
Powiat krośnieński rozpoczął inwestycję polegającą na przebudowie dróg powiatowych: nr 2001 R Rogi - Lubatówka - Lubatowa, nr 1999 R Dukla - Lubatowa, nr 2000 R Równe - Lubatówka wraz z budową chodników i odcinkowym wzmocnieniem nawierzchni w miejscowościach Rogi, Lubatówka, Lubatowa, Cergowa, Jasionka, Równe.

Zadanie, którego całkowita wartość wynosi 4 426 703 zł, realizowane jest z budżetu powiatu przy wsparciu finansowym gmin Miejsce Piastowe, Iwonicz - Zdrój i Dukla.
Kolejną inwestycją realizowaną przez powiat, przy współfinansowaniu gminy Wojaszówka, jest przebudowa dróg nr 1844 R Chrząstówka - Niepla - Przybówka i nr 1941 R Wojaszówka - Łączki Jagielońskie. Koszt zadania wynosi 491 177 zł.

Wykonawcą prac obydwu inwestycji, których termin zakończenia zaplanowano na koniec listopada br. jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.