Były kwiaty, życzenia oraz słowa podziękowania za wieloletnią współpracę. Starosta krośnieński Jan Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Agnieszka Zygarowicz pożegnali odchodzącą na zasłużoną emeryturę Annę Guzik, dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience.
24 lipca z dyrektor placówki spotkali się przedstawiciele Powiatu Krośnieńskiego, aby w imieniu Rady i Zarządu Powiatu złożyć wyrazy szacunku i uznania oraz podziękować za zaangażowanie i trud wychowawczy. - Przez blisko 22 lata spełniała Pani wraz z Mężem bardzo ważną i odpowiedzialną misję, która dawała dzieciom i młodzieży szansę na miłość i szczęście rodzinne, ale także wskazywała im dalszą drogę rozwoju - powiedział starosta Jan Pelczar. - Daliście im wzór prawidłowego uczestniczenia w życiu społecznym, a w dorosłym życiu wzór budowania własnych rodzin i rodzinnego szczęścia.

Rodzinny Dom Dziecka w Głowience z powodu przejścia dyrektor Anny Guzik na emeryturę zostaje zlikwidowany. Od 1997 r. opiekę w placówce znalazło 14 dzieci (osiem dziewczynek i sześciu chłopców) w tym dwa liczne rodzeństwa. Wszyscy wychowankowie są już usamodzielnieni.