Gmina Miejsce Piastowe ze względu na duże zapotrzebowanie planuje utworzyć trzeci żłobek na terenie gminy w miejscowości Głowienka.
Na terenie gminy funkcjonują już dwa żłobki: Gminny Żłobek im. Matki Anny Kawiorek w Łężanach - utworzony w roku 2016 oraz Gminny Żłobek im Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym utworzony w roku 2018.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu placówki Gmina Miejsce Piastowe planuje utworzyć trzeci żłobek na terenie gminy w miejscowości Głowienka. Utworzenie żłobka będzie dofinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2020 w wysokości 400 000, 00 zł na utworzenie oraz 6 400, 00 zł na funkcjonowanie. Utworzenie Żłobka planuje się na początek września.

W ramach tej inwestycji planujemy rozbudowę i przebudowę pomieszczeń części parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience z a także budowę placu zabaw.

Udostępnij ten artykuł znajomym: