Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające kary pieniężne za nieprzerejestrowanie pojazdu.
1 stycznia 2020 roku zaczyna obowiązywać 30 dniowy termin na załatwienie formalności z tym związanych.

Jak wynika z nowych przepisów, jeśli właściciel nie zarejestruje nabytego na terenie Unii Europejskiej używanego pojazdu albo nie powiadomi starosty o sprzedaży bądź nabyciu zarejestrowanego w Polsce pojazdu w ciągu 30 dni podlega karze w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Prawo jazdy

Aby uniknąć kary właściciel ma obowiązek w ciągu 30 dni:
- od sprowadzenia używanego pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej zarejestrować go w Polsce,
- po nabyciu bądź sprzedaży pojazdu zarejestrowanego w Polsce poinformować o tym starostę.