Pracownik magazynu orderpicker PRACUJ w Holandii

Firma Beetsma Sp. z o.o. ( nr rej 5169) jest spółką działającą pod marką Charlie works w NL. Zajmujemy się pośrednictwem pracy stałej i tymczasowej w Polsce i za granicą. Współpracujemy z firmami na terenie całego kraju. Rekrutujemy i pomagamy w zatrudnieniu pracowników różnego szczebla. Obecnie poszukujemy na stanowisko:
Orderpicker - zbieranie zamówień produktów takich jak: kosmetyki, ubrania, rowery, sprzęt elektroniczny itp.

Praca w miejscowości: Tilburg, Hoofddorp

ZADANIA:
- zbieranie zamówień metodą voice-pick lub skanerem
- sortowanie produktów
- pakowanie produktów
- przygotowywanie do wysyłki
- prace magazynowe
- praca na 2 zmiany, nadgodziny +30%, praca wieczorami +30%.

WYMAGANIA:
- wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- gotowość do pracy na dłuższy okres pracy,
- gotowość do pracy w systemie zmianowym,
- mile widziane doświadczenie.

OFERUJEMY:
-stawka od 10,23€
- firmowe zakwaterowanie,
- ubezpieczenie,
- opiekę polskojęzycznego koordynatora,
- możliwość rozwoju,
- ciekawą i pewną pracę w oparciu o holenderską umowę o pracę,
- dopilnowanie niezbędnych formalności związanych z zatrudnieniem,
- dojazd z/do miejsca pracy


Zapraszamy również do odwiedzenia naszego biura:
Jasło 38-200
ul. Asnyka 5
Obowiązek informacyjny:
W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych jest Beetsma Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul Traugutta 46/48 26-
600.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres rodo@charlieworks.pl, oraz
pisemnie na adres siedziby administratora.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem
zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest
obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa -
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a
RODO)
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
e) dla celów zawarcia i realizacji umowy – podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b
RODO)
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora tylko w przypadku konieczności realizacji procesu zatrudnienia.
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych lub po upłynięciu okresu 1 roku, liczonym po następującym roku kalendarzowym. Okres
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W przypadku niespełnienia
oczekiwań dokumenty aplikacyjne kandydata będą niezwłocznie niszczone.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie poprzez podany kontakt do Administratora (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.
Prosimy o dodanie klauzuli:
Klauzula nr 1 – obecny proces rekrutacyjny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej
aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Beetsma Sp. z
o.o. ul. Traugutta 46/48 26-600 RADOM.
Klauzula nr 2 – przyszłe procesy rekrutacyjne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej
aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Beetsma Sp.
z o.o. ul. Traugutta 46/48 26-600 RADOM.

Cena: 1.00

Kontakt: 798113596
Poinformuj, że ogłoszenie znalazłeś/aś na terazkrosno.pl

Kategoria Praca - Zatrudnię

Widoczne od 05-12-2019 10:41

Widoczne do 26-12-2019 10:41

Zmodyfikowano 05-11-2019 15:37


Wszystkie ogłoszenia użytkownika Ogłoszenia

Pracownik magazynu orderpicker PRACUJ w Holandii

Copyright © 2013 - 2020 terazKrosno.pl
Projekt oraz realizacja: Multimedia IT