Praca w okresie ŚWIĄTECZNYM 150 euro bonusu

Firma Beetsma Sp. z o.o. ( nr rej 5169) jest spółką działającą pod marką Charlie works w NL.
Zajmujemy się pośrednictwem pracy stałej i tymczasowej w Polsce i za granicą.
Współpracujemy z firmami na terenie całego kraju.
Rekrutujemy i pomagamy w zatrudnieniu pracowników różnego szczebla.

PRACA W HOLANDII W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM 150 EURO BONUS ŚWIĄTECZNY
Poszukujemy osób chętnych do pracy na różnych projektach w okresie Świąteczno-Noworocznym
Wyjazdy 6 grudnia 2019 na okres około 5 tygodni
Z nami nie będziesz się nudził i spędzisz Święta i Sylwestra w Holandii !!!

Oferujemy:
- bonus 150 Euro
- szybkie załatwienie formalności
- opiekę koordynatora
- przejazd naszymi przewoźnikami

Ograniczona ilość miejsc! Zarezerwuj sobie miejsce już dziś !!!
Wymagania:
- dyspozycyjność od 06-12-2019 na okres 5 tygodni ,
- chęć i motywacja do pracy,
- mile widziana znajomość języka angielskiego ,
- mile widziane prawo jazdy,
- chęć podjęcia pracy w różnych sektorach : produkcja, szklarnie, magazyny.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:biuro.jaslo@charlieworks.pl
Informujemy my, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Wyjeżdżaj i pracuj z nami !!!
Obowiązek informacyjny:
W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych jest Beetsma Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul Traugutta 46/48 26-
600.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres rodo@charlieworks.pl, oraz
pisemnie na adres siedziby administratora.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem
zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest
obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa -
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a
RODO)
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
e) dla celów zawarcia i realizacji umowy – podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b
RODO)
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora tylko w przypadku konieczności realizacji procesu zatrudnienia.
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych lub po upłynięciu okresu 1 roku, liczonym po następującym roku kalendarzowym. Okres
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W przypadku niespełnienia
oczekiwań dokumenty aplikacyjne kandydata będą niezwłocznie niszczone.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie poprzez podany kontakt do Administratora (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.
Prosimy o dodanie klauzuli:
Klauzula nr 1 – obecny proces rekrutacyjny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej
aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Beetsma Sp. z
o.o. ul. Traugutta 46/48 26-600 RADOM.
Klauzula nr 2 – przyszłe procesy rekrutacyjne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej
aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Beetsma Sp.
z o.o. ul. Traugutta 46/48 26-600 RADOM.

Cena: 1.00

Kontakt: 797821257
Poinformuj, że ogłoszenie znalazłeś/aś na terazkrosno.pl

Kategoria Praca - Zatrudnię

Widoczne od 25-11-2019 13:05

Widoczne do 09-12-2019 13:05

Zmodyfikowano 25-11-2019 13:05


Wszystkie ogłoszenia użytkownika Ogłoszenia

Praca w okresie ŚWIĄTECZNYM 150 euro bonusu

Copyright © 2013 - 2020 terazKrosno.pl
Projekt oraz realizacja: Multimedia IT