PRACA DLA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o.
w Rymanowie-Zdroju poszukuje kandydata na stanowisko:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w wymiarze: 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in.:
• prowadzenie rachunkowości spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy zgodnie z ustawą o rachunkowości
i ustawami podatkowymi,
• sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości; w tym dla GUS, US, Zarządu,
• sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT, podatki lokalne, itp.), raportów oraz analiz finansowych,
• sporządzanie, interpretację raportów oraz analiz finansowych dla zarządu spółki,
• kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, NBP i inne )
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
• wykształcenie wyższe z zakresu: finansów/księgowości/ekonomii,
• doświadczenie zawodowe min.2 lata na stanowisku Głównego Księgowego,
• znajomość rachunku wyników, bilansu, cash flow,
• umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, a szczególnie Excel, programów finansowo-księgowych (wskazane programy Asseco WAPRO),
• zdolności analityczne i organizacyjne,
• odpowiedzialność, dyspozycyjność,
• dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko kandydat zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nie skazaniu, prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: kadry@swierkowyzdroj.pl
W dokumentach prosimy dołączenie klauzuli przetwarzania danych:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji prowadzonej przez ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka . z o.o.”
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez
ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka z o.o. przez okres trzech lat”
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka z o.o.,38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Świerkowa 1, tel: +48 13 4357113; REGON: 370014142, e-mail:sekretariat@swierkowyzdroj.pl
który prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia, sprostowania i dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO). Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wszelkich informacji dotyczących oferty pracy udziela Dział Kadr i Płac pod nr tel. 13-4357427, 13-4377348
Kontakt e-mail: kadry@swierkowyzdroj.pl

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Kontakt: nr tel. 13-4357427, 13-4377348
e-mail: kadry@swierkowyzdroj.pl
Poinformuj, że ogłoszenie znalazłeś/aś na terazkrosno.pl

Kategoria Praca - Zatrudnię

Widoczne od 31-07-2020 13:12

Widoczne do 14-08-2020 13:12

Zmodyfikowano 31-07-2020 13:12


Wszystkie ogłoszenia użytkownika Ogłoszenia

Copyright © 2013 - 2020 terazKrosno.pl
Projekt oraz realizacja: Multimedia IT