Niebieska
Naftówka

Naftówka

Naftówka

Mechanik Krosno

Starostwo

Kierownik zmianowy

PANMAR WOOD – producent podłóg z naturalnego drewna oraz produktów z płyty klejonej poszukuje osób na stanowisko

KIEROWNIK ZMIANOWY

Miejsce wykonywania pracy:
Krosno

Obowiązki:
• nadzór i koordynacja prac, podległego zespołu pracowników,
• rozliczanie czasu pracy podległych pracowników,
• realizacja harmonogramów produkcyjnych,
• dbałość o całokształt dokumentacji magazynowej, produkcyjnej,
• nadzór i dbałość o powierzony sprzęt firmowy - urządzenia, maszyny,
• komunikacja z pozostałymi wydziałami produkcyjnymi,
• obsługa systemu informatycznego w zakresie obrotu towarami.
• wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie,
• doświadczenie na stanowisku brygadzisty / mistrza zmianowego / kierownika zmianowego,
• znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, Outlook),
• odporność na stres,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętności pracy w zespole,
• otwartości na zdobywanie nowych doświadczeń,
• odpowiedzialność, dokładność i konsekwencja w działaniu.
• posiadanie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych – mile widziane.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
• możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego,
• narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.

Aplikacje zawierające dane tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy przesyłać w terminie do 22.03.2024 r.:
• na adres rekrutacja@panmar.pl z dopiskiem w temacie: Panmar – kierownik zmianowy
• lub za pomocą linku - https://panmar.pl/kariera/

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna przez okres najbliższych 3 miesięcy”.

Jeśli w przesłanych dokumentach aplikacyjnych znajdować się będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO prosimy o załączenie oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach jeśli dane te obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Więcej o firmie: www.panmar.pl

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
• Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna. Mogą się Państwo skontaktować z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.
• Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
• PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
• Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
• Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty obsługujące nas w zakresie teleinformatycznym.
• Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
• W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
• Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.Kontakt: rekrutacja@panmar.pl
Poinformuj, że ogłoszenie znalazłeś/aś na terazkrosno.pl

Kategoria Praca - Zatrudnię

Widoczne od 22-02-2024 12:34 do 14-03-2024 12:34

Zmodyfikowano 22-01-2024 12:11


Wszystkie ogłoszenia użytkownika

Kierownik zmianowy

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl