Infolinia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Ramowy program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Terroryzm i metody jego finansowania;
Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe;
Karuzele podatkowe;
Listy sankcyjne;
Nietypowe działania Klientów;
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
Krajowa ocena ryzyka;
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
Kontrola instytucji obowiązanych;
Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
Biblioteka AML;
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:
szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.

Cena: 229

Kontakt: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/
Poinformuj, że ogłoszenie znalazłeś/aś na terazkrosno.pl

Kategoria Nauka - Kursy i szkolenia

Widoczne od 02-12-2023 09:45 do 23-12-2023 09:45

Zmodyfikowano 06-02-2020 22:03


Wszystkie ogłoszenia użytkownika

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl