Kurs na Kadry i płace - 16 luty 2019r. g.9.00

Program "Kursu Kadr i Płac"
obejmuje
Zagadnienia z zakresu Kard:
1.Prawo pracy:
- praktyczny wymiar prawa pracy,
- umiejętność korzystania z dostępnych przepisów (Kodeks Pracy)
2.Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
- proces rekrutacji pracowników,
- dokumenty wymagane do zatrudnienia pracownika,
- świadectwo pracy.
3.Prowadzenie dokumentacji w okresie zatrudnienia pracownika.
- zasady prowadzenia akt osobowych pracownika,
- wnioski o urlop bezpłatny i wychowawczy,
- miana umowy o pracę,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika.
4.Czas pracy i urlopy pracownicze:
- obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego.
5.Ochrona danych osobowych:
- zasady przetwarzania danych osobowych,
- odpowiedzialność karna i dyscyplina za nie stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych.
6.Dyscyplina pracy:
- zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
- odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych.
Zagadnienia z zakresu Płac:
1. Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę.
- przychody z tytułu umów o pracę,
- koszty uzyskania przychodu,
- ulga podatkowa.
2.Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilno – prawnych.
- przychody z tytułu umowy o dzieło,
- przychody z tytułu umów cywilno – prawnych,
3 Rozliczanie wynagrodzeń wobec ZUS:
- sporządzania dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek,
- sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych osoby ubezpieczonej,
- sporządzanie miesięcznych raportów do ZUS.
4.Rozliczanie wynagrodzeń wobec Urzędu Skarbowego:
- naliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń,
- sporządzanie informacji rocznych dla podatników (PIT 11, PIT 40),
- sporządzanie informacji rocznych do Urzędu Skarbowego (PIT 4R, PIT 8AR).
5Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:
- wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy,
- zasiłek chorobowy.
6.Inne świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego:
- zasiłek macierzyński,
- dodatkowy zasiłek macierzyński,
- urlop rodzicielski,
- urlop wychowawczy,
- zasiłek opiekuńczy.
7.Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego:
- zasady obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.
8. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe:
- zasady obliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.
9. Ekwiwalent za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy.
10. Wynagrodzeni za pracę w porze nocnej.
11. Praktyczna obsługa programu komputerowego Comarch – Optima Moduł Kadry – Płace.
- wprowadzanie danych kadrowych pracowników,
- wprowadzanie danych płacowych,
- naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów cywilno – prawnych,
- sporządzanie niezbędnych dokumentów do Urzędu Skarbowego,
12. Praktyczna obsługa programu komputerowego Płatnik
- wprowadzanie danych płatnika,
- wprowadzanie danych ubezpieczonych,
- generowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
- tworzenie zestawów dokumentów do wysyłki do ZUS.
Kurs obejmuje: 50h
Cena: 550 PLN
Zgłoszenia przyjmowane są w biurze "CSZ" w Jaśle
Wszelkich informacji udzielany pod numerami tel:
(13) 44 85 373 lub (13) 44 64 064

Serdecznie Zapraszamy!

Cena: 550,00

Kontakt: http://www.jaslo.szkoleniazawodowe.com.pl/
Poinformuj, że ogłoszenie znalazłeś/aś na terazkrosno.pl

Kategoria Nauka - Kursy i szkolenia

Widoczne od 30-01-2019 10:46

Widoczne do 20-02-2019 10:46

Zmodyfikowano 30-01-2019 10:46


Wszystkie ogłoszenia użytkownika Ogłoszenia

Kurs na Kadry i płace - 16 luty 2019r. g.9.00

Copyright © 2013 - 2019 terazKrosno.pl
Projekt oraz realizacja: Multimedia IT