PŁACE, WYNAGRODZENIA, ROZLICZENIA Z ZUS

RZESZOWSKIE CENTRUM EDUKACJI serdecznie zaprasza do udziału w praktycznym kursie weekendowym:
„PŁACE – ZOSTAŃ SPECJALISTĄ DS. PŁAC, ROZLICZEŃ Z US i ZUS”.CELEM kursu jest między innymi: przygotowanie Uczestników do pracy w działach finansowo-księgowych oraz praktyczne opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji płacowej, ZUS i podatkowej z wykorzystaniem systemów informatycznych.

ADRESATAMI KURSU SĄ OSOBY:
- pracujące lub zamierzające podjąć pracę w działach finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych,
- prowadzące własną działalność gospodarczą ZAINTERESOWANE ROZWOJEM UMIEJĘTNOŚCI W ZARZĄDZANIU WYNAGRODZENIAMI


Kurs będzie realizowany w trybie weekendowym
(spotkania w soboty, niedziele w godzinach od 8:30 do 13:45 lub 14:30)


ZAKRES TEMATYCZNY KURSU:
1) Wynagrodzenia
- Systemy wynagradzania.
- Wynagrodzenie za pracę , za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia za urlop, ekwiwalent za urlop i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
- Ustalanie podstawy do naliczania zasiłku chorobowego.
- Umowy o dzieło, zlecenie, diety za posiedzenia zarządu.
- Rozliczanie umów cywilnoprawnych.
- Zasiłki i wynagrodzenia za czas choroby.
- Sporządzanie list płac, składniki listy płac, składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

2) Podatek dochodowy od osób fizycznych – deklaracje i informacje:
- Opodatkowanie wynagrodzeń pracowniczych, koszty uzyskania przychodów.
- Wyliczenie podatku dochodowego - zasada obniżania zaliczek na podatek dochodowy a składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Roczne rozliczenia pracowników

3) Ubezpieczenia społeczne:
- Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i tryby zgłaszania płatników składek i osób ubezpieczonych.
- Wysokość stawek, stopa procentowa i podstawa ich wymiaru (terminy opłacania składek).
- Omówienia zasiłków w razie choroby i macierzyństwa: chorobowych, rehabilitacyjnych, wyrównawczych, macierzyńskich i opiekuńczych.
- Okresy wyczekiwania i okresy zasiłkowe.
- Zasady ustalania wymiaru i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz zasady ich wypłacania.
- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – zasady ustalania uprawnień dla poszczególnych zasiłków.
- Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne.

4) Wykorzystanie technik komputerowych do naliczania list płac, prezentacja stosowanych systemów wynagrodzeń, prezentacja problematyki wynagrodzeń urlopowych, chorobowych, sporządzanie dokumentacji płacowej, ZUS i podatkowej oraz obsługa Programu PŁATNIK. Zajęcia są prowadzone w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY:
- uczestnictwo w praktycznym szkoleniu obejmującym 36 godzin,
- zajęcia w kameralnych grupach,
- szkolenie prowadzone przez profesjonalnych Trenerów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym - praktycy z dziedziny finansów i księgowości,
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu,
- serwis kawowy, napoje oraz poczęstunek.

KOSZT KURSU: 450 zł
ZNIŻKI DLA STUDENTÓW !
MOŻLIWOŚĆ WPŁATY W RATACH !ZAPRASZAMY !
RZESZOWSKIE CENTRUM EDUKACJI
Rzeszów, ul. Św. Michała Archanioła 5
Tel. 17 86 54 000,
Tel. kom.: 500 411 367
www.rce.edu.pl
450
Kontakt: RZESZOWSKIE CENTRUM EDUKACJI
Rzeszów, ul. Św. Michała Archanioła 5
Tel. 17 86 54 000,
Tel. kom.: 500 411 367
www.rce.edu.pl
www.rce.edu.pl
Dodane: 14-09-2017 23:03:51
Modyfikowane: 10-04-2018 11:05:40
Autor:
Id Ogłoszenia: 4782
Wyświetlony: 653
Wygasa: 10-05-2018 11:00:28
Copyright © 2013 - 2018 terazKrosno.pl
Projekt oraz realizacja: Multimedia IT