W Jaśle na ul. Metzgera w jednym z bloku podczas remontu doszło do naruszenia konstrukcji budynku. Ewakuowano 44-mieszkańców.
W czwartek (14.10) w Jaśle na ul. Metzgera w jednym z bloku podczas remontu doszło do naruszenia konstrukcji budynku. Z bloku zostało ewakuowanych 44 mieszkańców.

Ewakuacja mieszkańców z bloku


Z informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że podczas remontu prowadzonego w lokalu na parterze budynku, doszło do rozbiórki filaru nośnego. O niepokojącej sytuacji nadzór budowlany powiadomili mieszkańcy budynku. Po przyjedzenia miejsce zarządzono ewakuację mieszkańców budynku.

Nieprzejezdna DK28


Ulica Metzgera (część drogi krajowej nr 28) została zablokowana dla ruchu kołowego i pieszego na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kościuszki. Policjanci zabezpieczają ten teren i kierują na objazdy.

Zobacz zdjęcia