Artykuł pt. "Limitations and future directions of application of the Fenton-like process in micropollutants degradation in water and wastewater treatment: A critical review" znalazł się w prestiżowym 1% najczęściej cytowanych prac w zakresie tematyki środowisko/ekologia w bazie Web of Science za okres maj 2022 - czerwiec 2023.

ProblematykaRosnący niedobór wody i zanieczyszczenie środowiska to aktualne wyzwania inżynierii środowiska. Istnieje konieczność prowadzenia intensywnych badań nad opracowaniem skutecznych metod usuwania trwałych i toksycznych zanieczyszczeń. Artykuł stanowi krytyczny przegląd literatury na temat procesu Fentona, który stanowi przykład zaawansowanych procesów utleniania. Procesy oparte na reakcji Fentona są obiecujące w zastosowaniach związanych z oczyszczaniem wody i ścieków. W tym przeglądzie podsumowano ograniczenia, zalety i wady klasycznego procesu Fentona.

Przeprowadzono kompleksowy przegląd literatury dotyczący praktycznego zastosowania procesów opartych na reakcji Fentona do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków. W artykule scharakteryzowano możliwości modyfikacji procesu, koncentrując się na zastosowaniach przemysłowych w oczyszczaniu wody i ścieków, zwłaszcza w zakresie degradacji mikrozanieczyszczeń. Dodatkowo oceniono możliwości włączenia procesu Fentona do istniejących technologii oczyszczania wody i ścieków, w tym ścieków przemysłowych.

O autorkachZainteresowania naukowe dr inż. Małgorzaty Kidy koncentrują się głównie na problematyce związanej z ochroną środowiska, w szczególności eliminacją niebezpiecznych mikrozanieczyszczeń oraz ich wpływu na ekosystemy wodne. Badania skupiają się na poszukiwaniu innowacyjnych, zielonych technologii usuwania trudnorozkładalnych zanieczyszczeń ze środowiska. Ich celem jest redukcja negatywnego wpływu substancji chemicznych na zdrowie i środowisko oraz zrozumienie mechanizmów rozkładu mikroplastików i emisji związków szkodliwych dla środowiska, w tym gazów cieplarnianych.

Przedmiotem zainteresowań i badań naukowych dr inż. Sabiny Ziembowicz jest szeroko określona problematyka ochrony środowiska. Szczególnie istotnym zagadnieniem, którym się zajmuje jest problem występowania mikrozanieczyszczeń organicznych w środowisku oraz możliwości ich skutecznej eliminacji. Zakres prowadzonych badań obejmuje zastosowanie zaawansowanych procesów utleniania, w tym procesu Fentona i jego modyfikacji w degradacji trwałych zanieczyszczeń środowiska.

Naukowczyni realizuje również badania w zakresie opracowania skutecznych metod usuwania mikroplastików z wody i ścieków oraz badania dotyczące wpływu konwencjonalnych procesów oczyszczania wody i ścieków na rozkład mikroplastików i migrację szkodliwych substancji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.