Ponad 789 mln zł dla woj. podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym ponad 452 mln zł w ramach części wnioskowej. Na co otrzymały dofinansowanie samorządy z powiatu krośnieńskiego?
Głównym celem rządowego programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do woj. podkarpackiego trafi w ramach Rządowego Funduszu w sumie 789 001 306,37 zł.
O tym, ile środków trafi do województwa podkarpackiego w ramach części konkursowej poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas rozstrzygnięcia konkursu.

– Do naszego województwa trafi 452 mln zł w ramach drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To ponad 150 pozytywnie rozpoznanych wniosków dotyczących różnych inwestycji realizowanych przez podkarpackie samorządy, poczynając od kwestii związanych z remontami oraz budową dróg poprzez duże wsparcie dla modernizacji podkarpackich szpitali, a także ośrodków zdrowia, rozbudowę i modernizację lokalnych ośrodków kultury czy budowę remiz strażackich. Środki te są niezwykle istotne w kontekście sytuacji, która ma miejsce wobec stanu epidemii COVID-19 i na pewno pozwolą na to, by podtrzymać rozwój gospodarczy naszego regionu – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Inwestycje realizowane przez powiat krośnieński i gminy powiatu, które otrzymają dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:Powiat krośnieński
Budowa instalacji oddymiającej w Internacie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Schronisku Młodzieżowym w Dukli oraz dostosowanie Budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Koszt inwestycji – 1,19 mln zł
Dofinansowanie – 1 mln zł

Przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju, w m.in. wymiana okien, remont elewacji, wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych; przebudowa wejścia; oczyszczenie cokołu kamiennego; remont wybranych pomieszczeń w budynku; wymiana podłóg; wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej; budowa wiaty wypoczynkowej.
Koszt inwestycji – 1,5 mln zł
Dofinansowanie – 1 mln zł

Wymiana instalacji c.o., przebudowa kotłowni gazowej i instalacji elektrycznej z wymianą opraw na LED, docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż zestawu ogniw fotowoltaicznych (Internat) przy Zespole Szkół w Iwoniczu.
Koszt inwestycji – 4,7 mln zł
Dofinansowanie – 3 mln zł

Gmina Chorkówka
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowościach Poraj i Faliszówka. W miejscowości Poraj zakres rzeczowy obejmuje budowę 3811 metrów kanalizacji grawitacyjnej, 1455 metrów kanalizacji ciśnieniowej, 2 sieciowe przepompownie ścieków i 6 przydomowych przepompowni. W Faliszówce wybudowane zostanie 9497 metrów kanalizacji grawitacyjnej, 1161 metrów kanalizacji ciśnieniowej i 1 pompownia sieciowa. Umożliwi to przyłączenie do kanalizacji 210 gospodarstw domowych.
Koszt inwestycji – 4,16 mln zł
Dofinansowanie – 1,5 mln zł

Gmina Jaśliska
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daliowa, Jaśliska, Posada Jaśliska i Wola Niżna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym na dł. 28700 metrów oraz przyłączy o dł. 4500 m, budowę 10 przepompowni ścieków wraz z instancjami fotowoltalicznymi.
Koszt inwestycji – 2,4 mln zł
Dofinansowanie – 1 mln zł

Gmina Jedlicze
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie o cztery sale lekcyjne wraz z niezbędną komunikacją, przebudową jednej sali lekcyjnej w której powstanie korytarz do sali gimnastycznej planowanej do budowy w kolejnym etapie rozbudowy szkoły, szatnie oraz toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostaną istniejące sanitariaty dostosowując ich do obowiązujących przepisów.
Koszt inwestycji – 1,18 mln zł
Dofinansowanie – 829 tys. zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie – etap I.
Koszt inwestycji – 2,55 mln zł
Dofinansowanie – 2 mln zł

Gmina Krościenko Wyżne
Przebudowa drogi gminnej ul. Księża wraz z budową chodnika w Krościenku Wyżnym.
Koszt inwestycji – 820 tys. zł
Dofinansowanie – 246 tys. zł

Gmina Miejsce Piastowe
Budowa sieci wodociągowej w Rogach i Targowiskach.
Koszt inwestycji – 2,14 mln zł
Dofinansowanie – 1,2 mln zł

Gmina Rymanów
Rozbudowa budynku hali sportowej w Sieniawie o budynek szkoły podstawowej wraz z przedszkolem. Planuje się budowę dwukondygnacyjnego budynku szkoły, jednokondygnacyjnej przewiązki, chodników, dróg wewnętrznych, parkingu, zjazdu.
Koszt inwestycji – 8 mln zł
Dofinansowanie – 2 mln zł