Ponad 100 mln złotych rządowej pomocy trafi na drogi wojewódzkie na Podkarpaciu, które ucierpiały podczas powodzi. Sprawdź, ile i na jakie drogi w powiecie krośnieńskim.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do samorządów w całej Polsce, a także forma wsparcia, która ma zapewnić zrównoważony rozwój regionom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota, którą otrzymał Samorząd Województwa Podkarpackiego to suma 120 milionów złotych. Większość tej kwoty - 100 mln złotych - przeznaczona jest na naprawę zniszczonych podczas ubiegłorocznej powodzi dróg. Pieniądze te zostaną przeznaczone na remonty dróg, mostów czy kładek. Ponadto przebudowana zostanie nawierzchnia uszkodzonych dróg a systemy odwodnienia zostaną naprawione. Remonty obejmą także umocnienia poboczy, brzegów, skarp i osuwisk. Dzięki temu wsparciu ogółem zrealizowanych zostanie 150 projektów.- Likwidacja szkód powodziowych zawsze trwa. W każdym z poszkodowanych powiatów prowadzone będą prace, których koszt waha się od 5 do 29 mln wsparcia. Poprawione chodniki oraz parkingi tworzą bezpieczeństwo dla mieszkańców i turystów, co wpływa na zwiększenie jakości podróżowania na tych terenach. Program ten pokazuje, że otrzymujemy dofinansowania nie tylko ze środków Unii Europejskiej, ale mamy także wsparcie rządu w kryzysowych momentach, takich jak te powodzie na południu województwa - powiedział marszałek Władysław Ortyl.Prace rozpoczną się w tym roku, a część z nich będzie kontynuowana w roku 2022.- Sto milionów to wielkie wsparcie dla naszego Województwa Podkarpackiego. To są duże środki, które zostały skierowane na drogi w tych powiatach i gminach, które zostały szczególnie dotknięte ubiegłorocznymi powodziami. Pieniądze przeznaczone ośmiu powiatów będą zainwestowane w ciągu najbliższych dwóch lat. Głównie będzie to odbudowa 75 km dróg i nawierzchni na które przeznaczona będzie około połowa uzyskanych środków oraz 2100 m osuwisk powstałych po ulewach sfinansowanych z reszty rządowego wparcia - dodał wicemarszałek Piotr Pilch.Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl (fot. UMWP)

Z przedstawionych danych wynika, że w powiecie krośnieńskim odbudowanych zostanie ponad 7,3 km dróg wojewódzkich na łączną kwotę 5,21 mln zł, z czego zadania o wartości 547,1 tys. zł zaplanowano w tym roku, a ponad 4,66 mln zł w roku 2022.
Na liście do realizacji znalazło się kilka zadań:

  • - przebudowa DW 991 na odcinku Krosno - Węglówka w km ok. 4+000 do 7+320 (2021 - ogłoszenie przetargu, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz zgłoszenie zadania; 2022 - realizacja robót budowlanych),

  • - przebudowa DW 991 na odcinku Krasna - Węglówka w km ok. 7+820 do 9+120 (2021 - ogłoszenie przetargu, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz zgłoszenie zadania; 2022 - realizacja robót budowlanych),

  • - przebudowa DW887 w miejscowości Szklary w km ok. 33+220 do 34+060 (2021 - ogłoszenie przetargu, zgłoszenie zadania oraz realizacja robót budowlanych),

  • - przebudowa DW 887 na odcinku Wróblik Szlachecki - Ladzin w km od ok. 16+630 do 18+500 (2021 - ogłoszenie przetargu, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz zgłoszenie zadania; 2022 - realizacja robót budowlanych),

Na liście jest również zabezpieczenie osuwiska w Daliowej (Stasiana), a na to zadanie zaplanowano ponad 12,85 mln zł. Inwestycja ma zostać wykonana w przyszłym roku.