Kuratorium Oświaty w Rzeszowie podało aktualną liczbę placówek oświatowych, które zawiesiły całkowicie lub częściowo zajęcia stacjonarne z powodu kronawirusa. Są również placówki z powiatu krośnieńskiego.

Według stanu na dzień 11 marca, 75 szkół i przedszkoli zawiesiło całkowicie lub częściowo zajęcia stacjonarne z powodu wystąpienia COVID-19. Na liście tej są również placówki z Krosna oraz gmin Miejsce Piastowe i Rymanów.Do 12 marca zostały zawieszone całkowicie zajęcia stacjonarne w szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych im. ks. Tadeusza Jakubińskiego w Milczy, gm. Rymanów. Powodem jest pozytywny wynik COVID-19 u nauczyciela.Do 12 marca zostały częściowo zawieszone zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience, gm. Miejsce Piastowe. Powode jest pozytywny wynik na koronawirusa u nauczyciela.Do 12 marca zawieszone są też całkowicie zajęcia w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną w Krośnie. Powodem jest duża liczba zachorowań wśród personelu.