Końcem lipca rozpoczęły się prace związane z budową mostu na rzece Jasiołce w ciągu drogi powiatowej nr 1998R Trzciana - Zawadka Rymanowska. Most ten jest niezwykle ważny dla mieszkańców Trzciany, Zawadki Rymanowskiej oraz żwirowni i Lasów Państwowych.
Stary most był w katastrofalnym stanie i zagrażał bezpieczeństwu jego użytkowników z uwagi na poważne uszkodzenie korozyjne podpór i korozję pomostu drewnianego. Z tego powodu ruch na nim był znacznie ograniczony.

Zakres prac obejmuje m.in. demontaż konstrukcji mostu istniejącego i dojazdów, wykonanie nowej konstrukcji w tym fundamentów podpór, korpusów przyczółków, montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego oraz zespolonej płyty pomostu. Zostanie wykonana również nowa nawierzchnia mostu, zamontowane stalowe barieroporęcze, kanalizacja deszczowa. W ramach inwestycji wykonane zostaną dojazdy do mostu w tym umocnienia skarp, rowów przydrożnych, nawierzchnia drogi na dojazdach, montaż barier ochronnych oraz remont koryta rzeki.

Most w Zawadce Rymanowskiej

Nowy most będzie miał długość długość ponad 60 m, szerokość użytkową 8,25 m; szerokość jezdni 6 m i nośność docelowa klasy "B" 40 ton.

Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 4 mln 944 zł. Zadanie dofinansowane jest z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 2 086 300 zł oraz Nadleśnictwa Dukla w kwocie 300 tys. zł i gminy Dukla 150 tys. zł. Wykonawca prac jest firma Remost z Dębicy. Zakończenie prac planowane jest na 15 grudnia 2017 r.