Zakończono budowę magistrali wodociągowej Rymanów – Iskrzynia.
14 czerwca odbyła się konferencja prasowa w Zakładzie Uzdatniania Wody w Iskrzyni dotycząca zakończenia budowy magistrali wodociągowej Rymanów –Iskrzynia.

Umowa na realizację zadania "Budowa magistrali wodociągowej Rymanów - Iskrzynia" została podpisana 22 października 2015 r. Wykonawcą inwestycji  spośród 33 firm składających oferty z całej Polski zostało: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych S.A. z siedzibą przy ul. Grodzkiej 26 w Krośnie. Zadanie obejmowało budowę magistrali wodociągowej o całkowitej długości 15,7 km, która była prowadzona przez 419 działek prywatnych i gminnych.

Ponadto w zakres inwestycji wchodziła m.in. budowa 2 komór połączeniowych i 7 komór rozdzielczych rozmieszczonych wzdłuż magistrali. Sieć wodociągowa została wykonana z rur żywicznych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym GRP Flowtite o średnicy DN 450mm. Trasa magistrali wodociągowej przebiega przez następujące gminy: Rymanów, Haczów, Korczyna i Krościenko Wyżne.

Budowa magistrali Rymanów - Iskrzynia to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych w ostatnich latach przez naszą Spółkę. Zapewni ona możliwość dostarczenia wody z Sieniawy do miasta Krosna oraz sąsiednich gmin za pośrednictwem dwóch magistrali wodociągowych, co w oczywisty sposób poprawi niezawodność naszego systemu wodociągowego. Umożliwi ona także koncentrację produkcji wody w dwóch zakładach uzdatniania w Sieniawie i Szczepańcowej, a to istotnie wpłynie na poprawę efektywności tego systemu wodociągowego- powiedział Janusz Fic Prezes Zarządu MPGK Krosno

Łączna wartość budowy magistrali wodociągowej wyniosła: 12 657 215,00 zł (brutto). Na budowę magistrali wodociągowej Spółka uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który udzielił pożyczki w wysokości 7 220 000,00 zł, na okres 10 lat – spłata ostatniej raty dokonana zostanie do 30.06.2025r. Zawarta umowa przewiduje możliwość umorzenia 15% pożyczki.

Efekty realizacji inwestycji to:
- Poprawa niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę, pomimo planowanego wyłączenia ujęcia wody w Iskrzyni. Możliwe to będzie w związku z koncentracją produkcji wody w zmodernizowanym ujęciu wody w Sieniawie oraz możliwym dostarczeniem wody z tego ujęcia za pośrednictwem dwóch magistrali wodociągowych ( dotychczas była to jedna magistrala).
- Uniknięcie wydatków inwestycyjnych na modernizację ujęcia wody w Iskrzyni oraz ograniczenie kosztów eksploatacyjnych związanych z produkcją wody w związku z jego planowanym całkowitym wyłączeniem i koncentracją produkcji wody w dwóch ujęciach
w Sieniawie i Szczepańcowej.
- Zwiększenie obszaru zaopatrywanego w wodę z krośnieńskich wodociągów o niezwodociągowane obszary gminy Rymanów, Haczów i Korczyna.