Wyremontowana zostanie droga powiatowa Trzciana – Zawadka Rymanowska.
Powiat Krośnieński otrzymał kolejną w tym roku promesę powodziową w wysokości 400 tys. zł przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i w całości zostaną przeznaczone na remont drogi powiatowej Nr 1998 R Trzciana – Zawadka Rymanowska.

Droga została zniszczona w wyniku powodzi w 2010 roku. Liczne wyboje utrudniają przejazd użytkownikom drogi i zagrażają bezpieczeństwu. W ramach zadania zostanie wyremontowany odcinek drogi na długości 1100 m. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni jezdni (warstwę wiążącą i warstwę ścieralną), ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz oczyszczenie rowów odwadniających.

Inwestycja jest kontynuacją zadania na drodze powiatowej w ciągu której w roku ubiegłym powstał nowy most. Koszt całej inwestycji wyniesie 476 844 zł. Prace rozpoczną się w lipcu i potrwają do 17 września 2018 r.
Udostępnij ten artykuł znajomym: