Ochotnicza Straż Pożarna w Ladzinie obchodziła jubileusz 100-lecia działalności. Podczas uroczystości przekazano jednostce nowy samochód gaśniczy i okolicznościową tablicę.
Ochotnicza Straż Pożarna w Ladzinie jest równolatką polskiej niepodległości. Dokładnie 100 lat temu z inicjatywy mieszkańców wsi powołano do życia ochotniczą straż pożarną.

Jubileusz OSP Ladzin

Strażacy z Ladzina świętowali 100-lecie w środę 15 sierpnia na boisku sportowym obok budynku remizy.

Uroczystość poprzedzona została polową mszą świętą. Przybyli na strażacki jubileusz goście, poczty sztandarowe i mieszkańcy wsi byli świadkami przekazania jednostce samochodu pożarniczego marki Mercedes pozyskanego z Niemiec. Do druhów trafiła również okazała okolicznościowa tablica ufundowana przez lokalne społeczeństwo w hołdzie założycielom i kontynuatorom działalności ochotniczej straży pożarnej. Jubileusz jednostki stał się też okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień.

wręczenie medali dla druhów

Uroczystość jubileuszowa zgromadziła wielu gości. Wśród obecnych byli m.in.: Burmistrza Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec, Z-ca Burmistrza Jan Materniak, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła-Ostap, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie dh Tadeusz Sieniawski, Prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak.

Udostępnij ten artykuł znajomym: