Dobiegł już końca remont drogi w Zawadce Rymanowskiej.
Powiat krośnieński wyremontował kolejną drogę powiatową z Programu Usuwania Klęsk Żywiołowych, tym razem w miejscowości Zawadka Rymanowska. Zniszczona droga w wyniku intensywnych opadów deszczu w roku 2010 wymagała pilnego remontu. Jest to ważny odcinek drogi zarówno dla mieszkańców Zawadki Rymanowskiej jak i Nadleśnictwa.

Oficjalny odbiór odbył się 24 września w obecności dyrektora Aleksandra Mercika - Członka Zarządu Powiatu, sołtysa Zawadki Rymanowskiej Bogdana Płóciennika, radnych Powiatowych Zenona Fedaka i Stanisława Józefczyka, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Dukli Piotra Świdra i Janiny Cypary. Wykonawcę robót reprezentowali - Bartosz Zdzieba – wiceprezes oraz Ryszard Fic – kierownik budowy.

Jak podkreślił dyrektor A. Mercik - to kolejne zadanie drogowe w rekordowej pod względem inwestycyjnym kadencji Rady Powiatu i kolejne na dukielszczyźnie. To na terenie tej właśnie Gminy powstało najwięcej – bo prawie 20 km nowych nawierzchni dróg, jak i nakłady finansowe są najwyższe - przekraczają 16,5 mln. złotych.

Zawadka Rymanowska

Wspomniał również, że jeszcze w tym roku zostanie przebudowany odcinek drogi Równe - Kopalnia co jeszcze znacznie zwiększy zarówno długość wyremontowanych dróg jak i wielkość środków finansowych.

Słowa podziękowania skierował na ręce Wojewody Podkarpackiego i pracowników Wydziału Środowiska Urzędu Wojewódzkiego za wszelkie wsparcie udzielane samorządom. Podziękował Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Dukli za wsparcie inwestycji w kwocie 50 tys. złotych oraz wykonawcy za terminową realizację zadania życząc realizacji kolejnych inwestycji.

Wartość zadania wyniosła 476 844 złote przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 381 475 złotych.

Udostępnij ten artykuł znajomym: