Udało się zgodnie z terminem zakończyć remont drogi w Klimkówce.
Powiat Krośnieński zakończył inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 2009R – Droga przez wieś Klimkówka na długości 1735 m wraz z budową chodnika. Przebudowa drogi była długo oczekiwaną przez mieszkańców gminy Rymanów, również dla zarządu Powiatu było to jedno z priorytetowych zadań na terenie gminy, które udało się zrealizować.

droga Klimkówka

Droga została zgłoszona do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Zakres prac obejmował m.in.: przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej wraz z odcinkowym poszerzeniem, budowę jednostronnego chodnika na odcinku o długości 854 m, przebudowę przepustów pod drogą, odtworzenie nawierzchni zjazdów do posesji, odtworzenie i uzupełnienie umocnienia skarp oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 194 153 zł, z czego dofinansowanie z budżetu rządu to kwota 1 098 076 zł. Zadanie wsparła finansowo gmina Rymanów przekazując na ten cel 700 tys. zł.
Wykonawca prac był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Zadanie wykonano zgodnie z planowanym terminem.
Udostępnij ten artykuł znajomym: