Spotkania szkoleniowe przewodników turystycznych z terenu Podkarpacia organizowane na terenie lasów stały się już tradycją. Kilka tygodni wcześniej odbyło się spotkanie organizowane przez Nadleśnictwo Bircza na terenie LKP Lasy Birczańskie, zaś w miniony weekend ponad 20-osobowa grupa przewodników beskidzkich z terenu Podkarpacia wzięła udział w szkoleniu na terenie Beskidu Niskiego w lasach nadleśnictw Rymanów i Dukla.
W piątkowy wieczór uczestnicy spotkali się w gospodarstwie agroturystycznym "Zakucie" w Daliowej, gdzie wysłuchali prezentacji "Drzewa w służbie przewodnika" autorstwa Edwarda Marszałka, przewodnika i leśnika. Nazajutrz zaś w tym samym składzie ruszyli do doliny Jasiela na przejście terenowe, w trakcie którego było wiele okazji, by przybliżyć historię leśnictwa i ochrony przyrody w Beskidzie Niskim, jak również zapoznać przewodników z ciekawostkami rezerwatu „Źródliska Jasiołki” (teren Nadleśnictwa Rymanów).

przewodnicy turystyczni

Z kolei niedzielne przejście terenowe odbyło się na ścieżce przyrodniczej w rezerwacie ,,Przełom Jasiołki" (teren Nadleśnictwa Dukla). Zakończone wejściem na szczyt Ostrej dało możliwość poznania dawnych form użytkowania gruntów i „czytania” dziejów lasu z roślinności. Szkolenie prowadził leśniczy Łukasz Dziuban z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, jednocześnie ratownik GOPR i przewodnik. Uczestnicy mogli się też zapoznać z urządzeniem pola namiotowego „Stasiane”, gdzie testowane są elementy małej architektury leśnej.

przewodnicy szkolenie

-Dla nas takie warsztatowe zajęcia mają duży walor poznawczy, tym bardziej, że prowadzone były przez leśnych pasjonatów, którzy dali nam możliwość wnikania w tajemnice przyrody – mówi Karolina Kiwior, przewodnik beskidzki i ratowniczka GOPR, koordynująca trzydniowe szkolenie w imieniu organizatora warsztatów, którym było Stowarzyszenie Procarpathia. -To na pewno daje nam większe możliwości w pracy przewodnickiej, a także przełoży się na merytoryczną jakość przekazu, który w sezonie kierujemy do uczestników wycieczek.

Przewodnicy z Podkarpacia

Jesienią planowane są kolejne spotkania szkoleniowe podnoszące leśną wiedzę przewodników.
Udostępnij ten artykuł znajomym: