Policyjny profilaktyk spotkał się z uczniami szkoły sanatoryjnej w Rymanowie-Zdroju. Funkcjonariusz omówił zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberprzemocy oraz zagrożenia wynikające z eksperymentowania ze środkami odurzającymi.
W ubiegłym tygodniu krośnieński policjant mł. asp. Tomasz Czelny przeprowadził zajęcia profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości prawnej młodzieży oraz promowanie bezpiecznych zachowań. Policjant przedstawił praktyczne przykłady czynów karalnych, omawiając związane z tym konsekwencje prawne. Przedstawił niebezpieczeństwa wynikające z eksperymentowania przez młodych ludzi z dopalaczami, alkoholem czy nikotyną. Objaśnił również zjawisko przemocy rówieśniczej.

Podsumowując spotkanie funkcjonariusz omówił konsekwencje niewłaściwego korzystania z internetu. Przestrzegał młodzież przed zamieszczaniem prywatnych zdjęć oraz złośliwych komentarzy, przypominając, że w sieci nie jesteśmy anonimowi.