W restauracji "Stara Gorzelnia" w Rymanowie odbył się Powiatowy Dzień Działacza Kultury.
Uroczystość została organizowana przez Starostwo Powiatowe w Krośnie po to, aby nagrodzić i pokazać ludowych działaczy i ich twórczość. Aby podziękować tym wszystkim, którzy działalność kulturalną traktują jak misję, jak swoje życiowe motto, dla których dbałość o dziedzictwo kulturowe jest pasją, sposobem na życie.

Powiat krośnieński jest jednym z nielicznych, gdzie świętuje się w tak podniosły sposób i docenia ludzi kultury. Od kilkunastu lat Starosta Krośnieński specjalne nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W tym roku wręczono trzy nagrody indywidualne i sześć zbiorowych. Oto laureaci:
- Barbara Marchewka z Łęk Dukielskich
- Ewa Michniewska z Długiego
- Katarzyna Marszałek z Krościenka Wyżnego
- Amatorska grupa Teatralno - Kabaretowa działająca przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę"
- Iwonickie Stowarzyszenie "Ocalić od Zapomnienia" w Iwoniczu
- Kapela "JACY TACY" z Jaślisk
- Klub "Pod igłą i szydełkiem" z Korczyny
- Zespół Śpiewaczy "Mali Rogowice" z Rogów
- Kapela Folkowa "Synkole" z Odrzykonia.

Powiatowy Dzień Działacza Kultury 2019

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego honoruje zasłużonych Ludzi Kultury odznaczeniem - Zasłużony dla Kultury Polskiej. O te odznaczenia wystąpił Starosta Krośnieński na wnioski Wójtów, Burmistrzów oraz Dyrektorów Ośrodków Kultury. W tym roku Ministerstwo przyznało trzy odznaczenia ludziom kultury z powiatu krośnieńskiego a trzy kolejne osoby uhonorowane zostały przez ministra Piotra Glińskiego Dyplomami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowe odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymali: Małgorzata Twardzik - Wilk, Rajmund Boczar i Stefan Stempin. Dyplomy Ministra otrzymały: Ewa Kłos, Beata Radzięciak i Jan Łabudę.

Powiatowy Dzień Działacza Kultury 2019

Nagrody i odznaczenia wręczali: poseł na Sejm Piotr Babinetz, starosta Jan Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kenar, urzędujący członek Zarządu Powiatu Monika Subik oraz burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec.

Podsumowując spotkanie starosta Jan Pelczar podziękował wszystkim twórcom i działaczom kultury za ich bezinteresowną działalność na rzecz naszych "małych Ojczyzn", - Dziękuję za to że ubogacacie i upiększacie nasze codzienne życie. Należy Wam się szacunek i słowa uznania. Gratuluję wszystkim odznaczonym oraz nagrodzonym i życzę, aby nigdy nie zabrakło Wam chęci tworzenia.

Powiatowy Dzień Działacza Kultury 2019

Szczególne słowa podziękowania za pomoc i współpracę przy organizacji wydarzeń i imprez powiatowych starosta przekazał na ręce dyrektor GOK w Rymanowie Danuty Litarowicz. Życzenia nagrodzonym i uhonorowanym przekazali również poseł Piotr Babinetz i burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec.

W imieniu nagrodzonych i odznaczonych słowa podziękowania dla organizatorów i docenianie ludzi kultury oraz inicjowanie takich uroczystości skierowała Ewa Michniewska.

Powiatowy Dzień Działacza Kultury 2019

Podczas święta ludzi kultury nie mogło zabraknąć części artystycznej, która była bardzo atrakcyjna i urozmaicona. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Kapela Ludowa "Rymanowianie" z Rymanowa, grupa Mażoretek Roses Junior, grupa baletowa działająca przy GOK w Rymanowie i wokalistki Marysia Jarosz i Milena Wacławska.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości: