Od 1 do 17 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8:00 do 18:00 zamykany będzie ruchu będzie odcinek drogi powiatowej Milcza - Besko.
Utrudnienia związane są z prowadzoną przez Powiat Krośnieński inwestycją związaną z przebudową drogi powiatowej Milcza - Besko oraz drogi powiatowej Wróblik Królewski - Ladzin.

1 i 2 kwietnia prace prowadzone są na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa do przejazdu kolejowego. Objazd dla samochodów osobowych został poprowadzony po ulicy Szkolnej i Ogrodowej (koło domu ludowego). Pozostałe pojazdy zostały skierowane na objazd po drodze wojewódzkiej nr 887 i po drodze krajowej nr 28 przez miejscowości Wróblik Szlachecki, Ladzin, Rymanów, Besko.

W dniach 3 oraz 6-10 i 14-17 kwietnia prace będą prowadzone na odcinku drogi powiatowej Milcza - Besko od przejazdu kolejowego w stronę Beska do granicy z powiatem sanockim.

Od 6 do 15 kwietnia objazd będzie prowadzony po drodze powiatowej Milcza - Rymanów (koło Urzędu Gminy w Rymanowie) po drodze krajowej nr 28 przez miejscowości Zmysłówka, Rymanów (ul. Nowa Wieś) i Besko.

W dniach 3 oraz 16 i 17 kwietnia objazd będzie prowadzony dla wszystkich pojazdów po drodze wojewódzkiej nr 887 i po drodze krajowej nr 28 przez Wróblik Szlachecki, Ladzin, Rymanów, Besko.

Ruchem kierować będą uprawnione osoby, które wskażą aktualną trasę objazdu.

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie informuje, że w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych oraz wprowadzenia dodatkowych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa mogą nastąpić zmiany (przesunięcia, przerwy) we wskazanym powyżej terminie.

mapa