We wtorek 23 czerwca o godz. 13:00 odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3, Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr 5/XXII/2020 z XXII sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 2 czerwca 2020 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
6. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Chorkówka.
7. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Chorkówka.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2019 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
10. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
11. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok przez Komisję Rewizyjną.
12. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2019 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
13. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
14. Podjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr XXIII/176/2020 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Chorkówka
- Podjęcie uchwały Nr XXIII/177/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
- Podjęcie uchwały Nr XXIII/178/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chorkówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
- Podjęcie uchwały Nr XXIII/179/2020 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka
- Podjęcie uchwały Nr XXIII/180/2020 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka
- Podjęcie uchwały Nr XXIII/181/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020
- Podjęcie uchwały XXIII/182/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
15. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
16. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
17. Zakończenie obrad.

~Knotte

25-06-2020 15:41 0 18

Koronosesja.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.