Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XXVI zdalną sesję Rady. Sesja odbędzie się 28 września 2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 9.00.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad - stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXV zdalnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krosna za pierwsze półrocze 2020 r.
5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krosna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (projekt Nr XXVI/728/20),
7.2. zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży w Gminie Miasto Krosno (projekt Nr XXVI/729/20),
7.3. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Krosno (projekt Nr XXVI/730/20),
7.4. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna (projekt Nr XXVI/731/20),
7.5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Białobrzegi IV"- Etap I (projekt Nr XXVI/732/20),
7.6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. "Przemysłowa II" (projekt Nr XXVI/733/20),
7.7. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne (projekt Nr XXVI/734/20),
7.8. nadania nazwy dla ronda w mieście Krośnie (projekt Nr XXVI/735/20),
7.9. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XXVI/736/20),
7.10. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
7.10.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXVI/737/20),
7.10.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXVI/738/20),
7.10.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXVI/739/20),
7.10.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXVI/740/20),
7.10.5. sprzedaży nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (projekt Nr XXVI/741/20),
7.10.6. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXVI/742/20),
7.10.7. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXVI/743/20),
7.10.8. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości (projekt Nr XXVI/744/20),
7.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek" (projekt Nr XXVI/745/20),
7.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (projekt Nr XXVI/746/20),
7.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zapewnienie łącza internetowego oraz usługi utrzymania i serwisu (projekt Nr XXVI/747/20),
7.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Krośnie" (projekt Nr XXVI/748/20),
7.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna" (projekt Nr XXVI/749/20),
7.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Bożonarodzeniowa dekoracja miasta" (projekt Nr XXVI/750/20),
7.17. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr XXVI/751/20),
7.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa parkingu dla camperów na terenie MOSiR w Krośnie" (projekt Nr XXVI/752/20),
7.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - budowa przedszkola" (projekt Nr XXVI/753/20),
7.20. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie" (projekt Nr XXVI/754/20),
7.21. udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco (projekt Nr XXVI/755/20),
7.22. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XXVI/756/20),
7.23. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXVI/757/20),
7.24. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXVI/758/20),
7.25. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXVI/759/20),
7.26. rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie (projekt Nr XXVI/760/20).
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana na żywo i obrady będzie można śledzić online - link do obrad - www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/samorzad/obrady-rady-miasta-krosna/

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.