Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XXIX zdalną sesję Rady Miasta Krosna. Prezentujemy porządek obrad.
Sesja w trybie zdalnym odbędzie się 30 grudnia 2020 r. (tj. środa) o godz. 09:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad - stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII zdalnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja o zgłoszonych w 2020 r. żądaniach z tytułu obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr XXIX/822/20),
5.2. wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie (projekt Nr XXIX/823/20),
5.3. uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt Nr XXIX/824/20),
5.4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXIX/825/20),
5.5. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XXIX/826/20),
5.6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXIX/827/20),
5.7. ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (projekt Nr XXIX/828/20),
5.8. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2021 (projekt Nr XXIX/829/20),
5.9. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2020 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XXIX/830/20),
5.10. likwidacji rachunków dochodów własnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno (projekt Nr XXIX/831/20),
5.11. dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych lub ośrodków w roku szkolnym 2020/2021, wobec których Gmina Miasto Krosno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (projekt Nr XXIX/832/20),
5.12. wyznaczenia aglomeracji Krosno (projekt Nr XXIX/833/20),
5.13. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Krośnie (projekt Nr XXIX/834/20),
5.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr XXIX/835/20),
5.15. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
5.15.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXIX/836/20),
5.15.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXIX/837/20),
5.15.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXIX/838/20),
5.15.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXIX/839/20),
5.15.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXIX/840/20),
5.15.6. sprzedaży nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (projekt Nr XXIX/841/20),
5.15.7. sprzedaży nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (projekt Nr XXIX/842/20),
5.15.8. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXIX/843/20),
5.15.9. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXIX/844/20),
5.15.10. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXIX/845/20),
5.15.11. obciążenia nieruchomości (projekt Nr XXIX/846/20),
5.15.12. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony (projekt Nr XXIX/847/20),
5.15.13. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony (projekt Nr XXIX/848/20),
5.15.14. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXIX/849/20),
5.15.15. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXIX/850/20),
5.15.16. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXIX/851/20),
5.16. zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących zarządów dzielnic i osiedli (projekt Nr XXIX/852/20),
5.17. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXIX/853/20),
5.18. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXIX/854/20),
5.19. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXIX/855/20),
5.20. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr XXIX/856/20),
5.21. uchwalenia planu pracy Rady Miasta Krosna (projekt Nr XXIX/857/20),
5.22. uchwalenia plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna na 2021 rok (projekt Nr XXIX/858/20),
5.23. uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krosna na rok 2021 (projekt Nr XXIX/859/20),
5.24. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Krosna na rok 2021 (projekt Nr XXIX/860/20).
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie doposażenia lotniska w Krośnie.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Projaktu uchwał: bip.umkrosno.pl

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.