22 marca o godz. 16:15 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:

Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 23 lutego 2021 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji stałych.
6. Podjęcie uchwał:
Podjęcie uchwały Nr XXXIII/273/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi,
Podjęcie uchwały Nr XXXIII/274/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chorkówka na lata 2021-2024,
Podjęcie uchwały Nr XXXIII/275/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2021 rok”,
Podjęcie uchwały Nr XXXIII/276/2021 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chorkówka na lata 2020 – 2032 wraz ze szczegółową inwentaryzacją”,
Podjęcie uchwały Nr XXXIII/277/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
9. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał: http://chorkowka.pl/i

Transmisja na żywo: https://ugchorkowka.bip.gov.pl/

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.