27 kwietnia o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dukli. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2020 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Dukli za 2020 rok.
6. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za 2020 rok
7. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli za 2020 rok wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z ich realizacją.
8. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za 2020 rok
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (druk nr 259),
b) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (druk nr 260),
c) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (druk nr 261),
d) zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Dukla na 2021 rok na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Krosno, w formie dotacji celowej, na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla" (druk nr 262),
e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2021 rok (druk nr 263)
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 264),
g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 7.530.000,00 zł (druk nr 265),
h) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o przyznanie pomocy na operację "Adaptacja pomieszczeń w zabytkowej kamienicy na Informację Turystyczną" (druk nr 266),
i) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2021 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:"Rewitalizacja dukielskiego rynku wraz z piwnicami” (druk nr 267).
11. Oświadczenia i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Transmisja na żywo z sesji: www.dukla.pl

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.