28 kwietnia o godz. 11:00 w sali Domu Ludowego w Rogach odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności
2. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XL sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy, z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
1) w sprawie zgłoszenia sołectwa Rogi do „Podkarpackiego Programu Odnowy, Wsi na lata 2021-2025",
2) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rogi,
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii., w tym trybu konsultacji,
4) w sprawie przystąpienia do „Programu Gmina Przyjazna Seniorom — Ogólnopolska Karta Seniora",
5) w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejsce Piastowe pn. „Miejstecka Karta Dużej Rodziny",
6) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty, za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych i prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tych żłobkach oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat,
7) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
8) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok,
9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.
6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami.
8. Zamknięcie obrad.

~Szczery

25-04-2021 20:31 11 48

Włodarze powinni dbać o jak najlepsze wykształcenie i wszechstronny rozwój uczniów. Nie zgadzam się na olewanie rodziców. Wyborcy podziękują.
Odpowiedz

~Dariusz

25-04-2021 19:11 8 37

W gminie powstało wiele "dziwnych" stanowisk pracy, a to wszysto za NASZE pieniądze. Przerost zatrudnienia. Na to wszystko są środki!
Odpowiedz

~Osoba mieszkająca w tej gminie

25-04-2021 18:56 10 47

Swego czasu, nowa wójt bardzo często organizowała sesje nadzwyczajne, podczas których nie można było zadawać pytań. Ciekawe tylko, czym było to spowodowane? Może nie chciano odpowiadać na niekomfortowe pytania, np. odnoście uczniów, stanu dróg i oświaty...
Odpowiedz

~Jan

25-04-2021 18:35 10 26

Dlaczego jedna z gminnych bibliotekarek i dyrektor GOK- u przestali pełnić swoje funkcje?
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.