Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XXXIV zdalną sesję Rady. Sesja odbędzie się 28 maja 2021 r. (tj. piątek) o godz. 9.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII zdalnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja nt. funkcjonowania MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie.
5. Informacja z funkcjonowania MKS Sp. z o.o. w Krośnie.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (projekt Nr XXXIV/966/21),
6.2. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XXXIV/967/21),
6.3. przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę siedziby (projekt Nr XXXIV/968/21),
6.4. wyłączenia z Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie (projekt Nr XXXIV/969/21),
6.5. likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie (projekt Nr XXXIV/970/21),
6.6. wyłączenia z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XXXIV/971/21),
6.7. włączenia do Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XXXIV/972/21),
6.8. wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XXXIV/973/21),
6.9. uchwalenia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka” (projekt Nr XXXIV/974/21),
6.10. ustanowienia pomnika przyrody (projekt Nr XXXIV/975/21),
6.11. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt Nr XXXIV/976/21),
6.12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” - ETAP I (projekt Nr XXXIV/977/21),
6.13. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
6.13.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/978/21),
6.13.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/979/21),
6.13.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/980/21),
6.13.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/981/21),
6.13.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/982/21),
6.13.6. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/983/21),
6.13.7. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/984/21),
6.13.8. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/985/21),
6.13.9. zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/986/21),
6.13.10. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXIV/987/21),
6.13.11. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXXIV/988/21),
6.13.12. zmiany uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (projekt Nr XXXIV/989/21),
6.13.13. wniosku o przekazanie nieruchomości (projekt Nr XXXIV/990/21),
6.13.14. wniosku o przekazanie nieruchomości (projekt Nr XXXIV/991/21),
6.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola” (projekt Nr XXXIV/992/21),
6.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna oraz parkowanie ich na parkingu strzeżonym” (projekt Nr XXXIV/993/21),
6.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Adama Jana Ostaszewskiego z przeznaczeniem na park miejski” (projekt Nr XXXIV/994/21),
6.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie” (projekt Nr XXXIV/995/21),
6.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Krosna” (projekt Nr XXXIV/996/21),
6.19. wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie (projekt Nr XXXIV/997/21),
6.20. wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie (projekt Nr XXXIV/998/21),
6.21. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt Nr XXXIV/999/21),
6.22. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXXIV/1000/21),
6.23. zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przez radnych Rady Miasta Krosna (projekt Nr XXXIV/1001/21),
6.24. zmiany uchwały w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna (projekt Nr XXXIV/1002/21),
6.25. rozpatrzenia petycji (projekt Nr XXXIV/1003/21),
6.26. rozpatrzenia skargi (projekt Nr XXXIV/1004/21),
6.27. rozpatrzenia skargi (projekt Nr XXXIV/1005/21),
6.28. rozpatrzenia skargi (projekt Nr XXXIV/1006/21),
6.29. rozpatrzenia skargi (projekt Nr XXXIV/1007/21).
7. Rozpatrzenie wniosku o nadanie jednej z wymienionych nazw dla nowej ulicy przyłączonej do Krosna wraz z poszerzeniem granic administracyjnych miasta w 2021 r.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał: https://bip.umkrosno.pl/

Transmisja na żywo: https://bip.umkrosno.pl/Obrady_Rady_Miasta_Krosna


Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.