8 czerwca o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 kwietnia 2021 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce za 2020 rok.
7. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
8. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
9. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/287/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roku 2021 przez Gminę Chorkówka do programu „Akademia Małych Zdobywców”
b) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/288/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chorkówka na rok szkolny 2021/2022
c) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/289/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021
d) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/290/2021 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego
e) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/291/2021 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Krosno w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”
f) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/292/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021
g) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/293/2021 w sprawie w sprawie udzielenia dopłaty do odprowadzonych ścieków dla zakładu budżetowego „Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka”
h) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/294/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat
i) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/295/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat
j) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/296/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat –PROJEKT
k) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/297/2021 w sprawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
10. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
11. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
12. Zakończenie obrad.

Transmisja na żywo: ugchorkowka.bip.gov.pl

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.