29 czerwca o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie (ul. Bieszczadzka 1, budynek "A", III piętro, sala 308) odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Krośnieńskim.
5. Informacja o stanie środowiska na obszarze Powiatu krośnieńskiego.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Krośnieńskiego za rok 2020.
8. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Krośnieńskiego za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Krośnieńskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Transmisja na żywo: https://powiat.krosno.pl/strona-56-transmisja_z_obrad_rady_powiatu.html